Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/MZ/06/18
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nowa norma 17025:2017 w laboratorium wodno- ściekowym. Od pobrania próbki do wyniku z badań. Doskonalenie kompetencji technicznych. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec


Pracując w laboratorium wodno-ściekowym powinieneś znać:

 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i dokumentów PCA dotyczące pobierania próbek.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Pracownikach laboratoriów badających wodę i ścieki z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub planujących wdrożenie.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz praktyczne wskazówki na temat poszukiwania obszarów doskonalenia w laboratorium i realizacji programów ciągłego doskonalenia, dzięki czemu twoje laboratorium sprosta wymaganiom formalnym i będzie się rozwijać.
 • Zapoznasz się z dokumentami, zgodnie z którymi laboratorium powinno się zaprojektować i realizować wymagania dotyczące omawianego obszaru, co pomoże Ci stworzyć optymalne procedury i znacznie oszczędzi Twój czas.

Program szkolenia:

Proces pobierania próbek do badań – od zlecenia do przyjęcia próbek do badań.

 • Przyjmowanie zleceń od klientów – na co zwrócić uwagę i jak prowadzić rozmowę z klientem – ćwiczenia praktyczne.
 • Upoważnienie personelu do pobierania próbek - kryteria i potwierdzanie kompetencji.
 • Jak uniknąć błędów podczas pobierania próbek wód i ścieków do badań?
 • Prowadzenie pomiarów terenowych i zapisy z nimi związane. 
 • Przegląd informacji niezbędnych do odtworzenia pobierania próbek.
 • Co zrobić, gdy próbka nie spełnia wymagań? Przyjęcie próbek do badań – kryteria akceptacji.
 • Jak praktycznie spełnić wymaganie zapewnienia jakości pobierania próbek?
 • Szacowanie niepewności pobierania próbek a kontrola jakości pobierania próbek.

Proces badawczy

 • Nadzór nad wyposażeniem  jako proces
 • Upoważnienie personelu do badań - kryteria i potwierdzanie kompetencji.
 • W jaki sposób zapewnić spójność pomiarową dla metod/technik stosowanych w laboratorium badającym wodę i ścieki?
 • Zapewnienie miarodajności wyników badań
 • Weryfikacja i aktualizacja programu kontroli jakości badań.
 • Jak analizować dane uzyskiwane w kontroli jakości wyników badań?
 • Obserwacja danych z kontroli jakości badań..
 • W jaki sposób wykorzystać dane uzyskane w kontroli jakości badań?
 • Jak monitorować stałość składników niepewności.
 • Walidacja czy weryfikacja metod badawczych?
 • Kiedy metoda badawcza powinna być ponownie zwalidowana lub zweryfikowana?
 • Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i do pobierania próbek – na co zwrócić uwagę.
 • Zapisy w laboratorium  – przegląd i optymalizacja.
 • Przedstawianie wyników badań – wymagania i ich praktyczna realizacja. Jak uniknąć błędów?
 • Sposób przedstawiania pobierania próbek i informacji związanych w sprawozdaniach z badań.
 • Kompetencje techniczne laboratorium – kilka uwag z obserwacji, dyskusja

Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium

 • Ciągłe doskonalenie w laboratorium jako cel.
 • Identyfikacja obszarów do doskonalenia.
 • Dowody ciągłego doskonalenia.

Nasz Ekspert:

 • Auditor i ekspert w zakresie badania wód i ścieków oraz systemu zarządzania w laboratorium badawczym. Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 19.06.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.06.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.06.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21 h dydaktycznychh dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK