Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/WK/05/18
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2017 oraz wymagania akredytacyjne: DA-05, DA-06, DAB-07 - Zakopane, maj


Pracując w laboratorium badawczym powinieneś:

 • znać i rozumieć pojęcia takie jak wzorcowanie, sprawdzenie, weryfikacja, spójność pomiarowa, wzorzec
 • znać i właściwie interpretować wymagania normy EN ISO 17025
 • wiedzieć jak zapewnić miarodajność wyników poprzez właściwe nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej
 • znać wymagania akredytacyjne dotyczące m.in. nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo - badawczym i spójności pomiarowej

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów badawczych, przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania wg normy EN ISO 17025 lub posiadających system zarządzania
 • personelu kierowniczym, w tym szczególnie kierownictwie technicznym
 • pracownikach wykonujących badania i przeprowadzających działania techniczne
 • personelu laboratoriów, które poszukują metod optymalizacji i racjonalizacji ekonomicznej w obszarze postępowania z wyposażeniem
 • pracownikach laboratoriów badawczych, którzy nie znają jeszcze zagadnień omawianych w trakcie szkolenia tzn. wymagań akredytacyjnych w aspekcie technicznych (DAB-07), nadzorowania wyposażenia, spójności pomiarowej i udziału w PT/ILC

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz zasady nadzorowania wyposażenia oraz zasady zapewnienia spójności pomiarowej, a także związek między tymi dwoma zagadnieniami technicznymi, dzięki czemu będziesz w stanie zoptymalizować pod kątem kosztów program i harmonogram nadzorowania wyposażenia w swoim Laboratorium
 • Omówione zostanie zagadnienie zapewnienia jakości wyników badań  ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wyników badań biegłości oraz badań międzylaboratoryjnych, co pomoże Ci w zaplanowaniu uczestnictwa w badaniach biegłości pod kątem spełnienia wymagań akredytacyjnych i optymalizacji ich częstości

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2017 ZWIĄZANE Z ASPEKTAMI TECHNICZNYMI
  • wymagania akredytacyjne - DAB-07
 • ZASADY NADZOROWANIA WYPOSAŻENIA I SPÓJNOŚĆ POMIAROWA:
 • Zasady nadzorowania wyposażenia, wymagania normy EN ISO 17025
  • procedury nadzorowania wyposażenia, harmonogramu nadzorowania wyposażenia, określenie częstotliwości czynności metrologicznych: ILAC-G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”, nadzorowanie przyrządów w laboratorium analitycznym: szkło miarowe, inne przyrządy

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • SPÓJNOŚĆ POMIAROWA
  • podstawowe pojęcia metrologiczne i dotyczące spójności pomiarowej - ISO Guide 99:2010, zapewnienie spójności pomiarowej w chemii analitycznej, certyfikowane materiały odniesienia - definicje, znaczenie i wykorzystanie w praktyce codziennej, wymagania krajowej jednostki akredytującej - DA-06  

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ:
  • wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczące zapewnienia jakości badań, planowanie działań
  • PT/ILC - cele i wykorzystanie wyników, definicje, zasady organizacji, planowanie uczestnictwa w PT/ILC: nowe wymagania jednostki akredytującej - DA-05 - dziedziny, poddyscypliny, częstość uczestnictwa w PT/ILC
  • odział na poddyscypliny na podstawie zakresu akredytacji uczestników
  • EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu i częstotliwości uczestnictwa w badaniach biegłości
  • podejmowanie działań w przypadku uzyskania niezadowalających wyników

Zakończenie szkolenia godz. 11.30.

Nasz Ekspert:

 • Jeden z pierwszych Auditorów Systemu Zarządzania wg normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Chemik analityk, wieloletni kierownik akredytowanego laboratorium badawczego. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania i kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Jako ekspert CE2 przeprowadził ponad 400 szkoleń, Prowadzone przez niego zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniony za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 22.05.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 23.05.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 25.05.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK