Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK2/WK/04/18
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 - Kraków, kwiecień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 - Kraków, kwiecień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 - Kraków, kwiecień


Pracując w laboratorium badawczym powinieneś:

 • znać i rozumieć pojęcia takie jak wzorcowanie, sprawdzenie, weryfikacja, spójność pomiarowa, wzorzec
 • znać i właściwie interpretować wymagania normy EN ISO 17025
 • wiedzieć jak zapewnić miarodajność wyników poprzez właściwe nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej
 • znać wymagania akredytacyjne dotyczące m.in. nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo - badawczym i spójności pomiarowej

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów badawczych, przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania wg normy ISO/IEC 17025:2017 lub posiadających system zarządzania
 • personelu kierowniczym, w tym szczególnie kierownictwie technicznym
 • pracownikach wykonujących badania i przeprowadzających działania techniczne
 • personelu laboratoriów, które poszukują metod optymalizacji i racjonalizacji ekonomicznej w obszarze postępowania z wyposażeniem

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz zasady nadzorowania wyposażenia oraz zasady zapewnienia spójności pomiarowej, a także związek między tymi dwoma zagadnieniami technicznymi, dzięki czemu będziesz w stanie zoptymalizować pod kątem kosztów program i harmonogram nadzorowania wyposażenia w swoim Laboratorium

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 • Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • WYMAGANIA NORMY ISO/IEC 17025:2017 ZWIĄZANE Z ASPEKTAMI TECHNICZNYMI
 • ZASADY NADZOROWANIA WYPOSAŻENIA I SPÓJNOŚĆ POMIAROWA:
 • Zasady nadzorowania wyposażenia, wymagania normy ISO/IEC 17025:2017
  • procedury nadzorowania wyposażenia, harmonogramu nadzorowania wyposażenia, określenie częstotliwości czynności metrologicznych: ILAC-G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”, nadzorowanie przyrządów w laboratorium analitycznym: szkło miarowe, inne przyrządy
 • Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi

 • Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • Spójność pomiarowa
  • podstawowe pojęcia metrologiczne i dotyczące spójności pomiarowej - ISO Guide 99:2010, zapewnienie spójności pomiarowej w chemii analitycznej, certyfikowane materiały odniesienia - definicje, znaczenie i wykorzystanie w praktyce codziennej, wymagania krajowej jednostki akredytującej - DA-06
 • Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Jeden z pierwszych Auditorów Systemu Zarządzania wg normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Chemik analityk, wieloletni kierownik akredytowanego laboratorium badawczego. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania i kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Jako ekspert CE2 przeprowadził ponad 400 szkoleń, Prowadzone przez niego zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniony za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 11.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.04.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK