Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/ES/11/19
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, listopad


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym nadzorowaniem wyposażenia w Laboratorium, wymaganymi dokumentami i zapisami jakie należy opracować oraz zapoznanie z czym jest spójność pomiarowa i jak ją zachowywać. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak projektować programy wzorcowań i sprawdzeń dla wyposażenia

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem
 • Kierownikach Laboratorium, którzy chcą znać wymagania dla wyposażenia i związane z nimi koszty utrzymania
 • Osobach odpowiedzialnych za system zarządzania w Laboratorium

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

 • Co się zmieniło w nadzorowaniu wyposażenia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17025-2018-02
 • Jak nadzór nad wyposażeniem może wpływać na stwierdzanie zgodności z wymaganiami na podstawie ustalonej zasady podejmowania decyzji
 • Zasady zachowania spójności pomiarowej dla otrzymywanych wyników badań
 • Sytuacje z życia laboratorium, gdy nie zostały spełnione wymagania

Program szkolenia:

 • Wymagania dla wyposażenia określone w normie 17025-2018-02 i najważniejsze zmiany w porównaniu z normą PN-EN ISO /IEC 17025:2005
 • Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia, podział wyposażenia i znaczenie w procesach badawczych
 • Spojność pomiarowa w wynikach badań i wymagania określone w dokumencie DA-06, kalibracja wyposażenia w ramach metody badawczej
 • Materialy odniesienia i ich nadzorowanie oraz użytkowanie w analizie chemicznej
 • Świadectwa wzorcowania i ich ocena oraz wykorzystywanie informacji w nich zawartych
 • Tworzenie programów wzorcowań i sprawdzeń, dobór zakresu wzorcowania do przeznaczenia , odstępy pomiędzy wzorcowaniami , częstotliwość sprawdzeń
 • Zadania i kompetencje dla personelu nadzorującego wyposażenie
 • Wpływ niepewności pomiaru na stwierdzenie oceny zgodności
 • Zapisy z nadzorowania wyposażenia, tworzenie odpowiednich instrukcji
 • Przykłady dla sytuacji niespełnienia wymaganych kryteriów i ich wpływ na wynik laboratorium, podejmowanie działań.

Nasz Ekspert:

Kierownik ds Jakości Oddziału Laboratoryjnego w Rzeszowie, Kierownik Jakości LAI. Audytor techniczny w obszarze technik instrumentalnych. Od 2008 roku prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte związane z zagadnieniami normy PN-EN 17025 oraz szkolenia merytoryczne.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 12.11.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 13.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 14.11.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 210,00 zł brutto: 1 488,30 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK