Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OJ4/BAT/06/19
REACH i NZŚ, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


 

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. Prawne i techniczne aspekty ochrony powietrza dla przemysłu - Jastrzębia Góra, czerwiec


Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś:

 • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych w zakresie ochrony powietrza
 • znać możliwości dostosowania instalacji do wymagań standardów emisyjnych konkluzji BAT 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownikach i pracownikach działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • radcach prawnych,
 • pracownikach administracji publicznej i samorządowej.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • zdobędziesz niezbędą wiedzę - poznasz swoje obowiązki w zakresie nowych wymagań pomiarowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki czemu będziesz działał zgodnie z prawem i przy jednoczesnym uwzględnieniu strony ekonomicznej,
 • zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń, które pomogą Ci skutecznie ograniczyć nadmierną emisję zanieczyszczeń do powietrza z Twojej instalacji. Dzięki temu podejmiesz właściwe inwestycje mające na celu dotrzymanie wymaganych stnadardów emisyjnych oraz wartości dopuszczalnych,
 • poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony powietrza, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymanie przyszłych zaostrzonych wymagań,
 • przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji i unikniesz kar.

Program szkolenia:

 Poniedziałek 24.06.2019 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników
 

Wtorek, 25.06.2019 r., 09:00- 16:00

 • Wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych
 • Przeglądy pozwoleń zintegrowanych
 • Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
  • ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
  • podstawowe definicje,
  • wymagania wiążące i niewiążące,
  • harmonogram dostosowania.
 • Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):
  • wymagania ogólne,
  • zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,
  • emisje do powietrza – ustalanie wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych
  • emisje do wód
  • techniki redukcji emisji,
  • wymagania dotyczące monitoringu,
 • Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT):
  • terminy publikacji i dostosowania,
  • podstawowe definicje,
  • zakres działalności objętych konkluzjami,
  • zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,
  • emisje do powietrza i wody,
 • Aktualny stan prac nad dokumentami referencyjnymi i Konkluzjami BAT:
 • BREFy dla branży chemicznej.
 • Projekt Konkluzji BAT dla spalania odpadów (WI)
 • Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych

Środa, 26.06.2019 r., 09:00 – 16:00

Jak przygotować się do zmian w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza w świetle wymagań konkluzji BAT dla obiektów energetycznego spalania

 • Wdrożenie konkluzji BAT
 • Wytyczne techniczne: M2, M20
 • Organizacja – role i wymagania
 • Emisja ze źródeł stacjonarnych –- Systemy zbierania i opracowywania danych
 • Wykaz wymagań dotyczących opracowywania i przedstawiania danych
 • Wymaganie PN-EN 14181:2015
 • Miejsce pomiaru i instalacja
 • Lokalizacja AMS
 • Wykonanie procedury QAL2 wg normy PN-EN 14181:2015
 • Dokument PCA DAB-08 wydanie 2 z 30.05.2016
 • Jakie zastosować metody pomiaru SRM dla NH3 do realizacji procedury QAL2 i AST?
 • Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego amoniaku - Metoda manualna
 • Procedura a – dla stężeń uzyskanych na różnych poziomach
 • Procedura b – dla stężeń uzyskanych na jednym wyższym poziomie
 • Procedura c – dla niskich stężeń, wykorzystanie gazów wzorcowych
 • Obowiązujący zakres kalibracji
 • Procedura QAL3
 • Niepewność standardowa wskazań AMS – SAMS
 • Pomiary okresowe - zagadnienia
 • Konsultacje, dyskusja

Czwartek, 27.06.2019 r., 09:00 – 16:00

 • Realizacja wymogów konkluzji bat dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • Aspekty środowiskowe dostosowania energetyki do konkluzji BAT.
 • Regulacyjna praca bloków energetycznych i ciepłowniczych – cechy charakterystyczne.
 • Regulacyjna praca bloków energetycznych a efektywność produkcji – koszty ochrony środowiska.
 • Aspekty środowiskowe dostosowania energetyki do konkluzji BAT.
 • Konkluzje BAT - Emisje do powietrza
 • Powiązane z BAT poziomy emisji (BAT-AELs) pyłu, NOx, SO2 do atmosfery ze spalania węgla kamiennego i brunatnego.
 • Dostępne technologie redukcji pyłu, NOx, SO2.
 • Mokre i półsuche odsiarczanie spalin.
 • Aspekty środowiskowe - nowe wyzwania:
  • HCl,
  • HF,
  • Hg,
  • NH3.
 • Przemiany rtęci w procesie spalania
 • Regulacyjna praca bloków energetycznych i ciepłowniczych – wpływ na emisje zanieczyszczeń i instalacje ochrony środowiska.
 • Ochrona środowiska czy ekonomia? Dylemat – czy można to zmierzyć?
 • System ciągłego pomiaru emisji.
 • Ciągły monitoring emisji rtęci.
 • Konsultacje, dyskusja

Piątek 28.06.2019 r., 08:30 – 12:30

 • Podsumowanie szkolenia.
 • Panel dyskusyjny.

Nasz ekspert:

Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych.

Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych akredytowanego w obszarze pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych oraz wykonywania pomiarów równoległych dla AMS.

Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska.Ekspert i trener w zakresie pomiarów i monitoringu emisji zanieczyszczeń  

Cena obejmuje

25 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 4 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 400,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł,

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 24.06.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 25.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 28.06.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 25 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 4
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 2190,00 zł brutto: 2693,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 2090,00 zł brutto: 2570,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK