Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/JK/06/19
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego i wewnątrz budynków - Warszawa, czerwiec


Wykonując badania mikrobiologiczne powinieneś znać:

 • Zasady pobierania i przygotowania próbek powietrza do badań mikrobiologicznych
 • Walidację metod pobierania próbek powietrza do badań mikrobiologicznych 
 • Metody badań mikrobiologicznych
 • Zasady zapewnienia jakości badań mikrobiologicznych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających próbki powietrza pod kątem mikrobiologicznym

Biorąc udział w szkoleniu:

 

 • Pozyskasz wiedzę dotyczącą zagrożeń mikrobiologicznych występujących w powietrzu wewnętrznym i atmosferycznym, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas związany z samodzielnym wyszukiwaniem informacji

 • Poznasz metody oceny czystości powietrza i nauczysz się interpretować wyniki badań w odniesieniu do obowiązujących bądź proponowanych wymagań, dzięki czemu  wyeliminujesz wątpliwości w procedurach co wpłynie na efektywność Twojej pracy
 • Nauczysz się pobierać próbki powietrza do badań mikrobiologicznych, odczytywać wyniki badań, wyznaczać punkty pomiarowe, dzięki czemu usprawnisz swoje działania oraz unikniesz powszechnych błędów

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Powietrze jako źródło zanieczyszczenia mikrobiologicznego – omówienie składników mikrobiologicznych bioaerozolu (bakterii, grzybów, wirusów i in.), źródeł ich pochodzenia oraz rozprzestrzeniania się i zagrożeń wynikających z obecności drobnoustrojów w powietrzu wewnętrznym i atmosferycznym
 • Kryteria zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  wewnątrz budynków, regulacje prawne, propozycje limitów
 • Metody pobierania i badania próbek powietrza pod kątem mikrobiologicznym, identyfikacja drobnoustrojów
 • Walidacja metod pobierania próbek powietrza do badań mikrobiologicznych (dokładność pomiaru, błędy pomiarowe), transport próbek i zapewnienie jakości badań
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK