Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/ZS/11/18
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad


Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinieneś znać:

 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem,
 • Zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki stosowane przy analizach obliczeniowych,
 • Ogólne zasady badań akustycznych, zestawy przyrządów pomiarowych do badania mocy akustycznej maszyn, 
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z normami badania mocy,
 • Szacowanie niepewności wyników badań mocy akustycznej źródła  - wybrane zagadnienia,
 • Zasady opracowywania wyników badań terenowych mocy akustycznej źródła.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • Pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • Pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami
 • Laboratoriach przygotowujących sie do akredytacji metody badawczej mocy akustycznej źródeł hałasu
 • Laboratoriach posiadających wdrożony system jakości.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Uzupełnisz swoją wiedzę o nową metodę pomiarową,
 • Poznasz techniczne aspekty wykonywania pomiarów i wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła
 • W trakcie ćwiczeń poznasz technikę wykonywania badań i opracujesz wyniki badań mocy akustycznej hałasu.

Program szkolenia:

 • Omówienie metodyki badawczej wyznaczania poziomu mocy akustycznej metodą techniczną wg PN-EN ISO 3744:2011 oraz metodą orientacyjną wg PN-EN ISO 3746:2011,
 • Obszary zastosowań wyników badań poziomu mocy akustycznej,
 • Kryteria wyboru w warunkach przemysłowych metody badań w odniesieniu do badań mocy akustycznej źródła,
 • Sposób wykonywania pomiarów dla różnych warunków montażu badanej maszyny,
 • Zapisy techniczne: dokumentowanie wyników pomirów, szacowanie niepewności, sprawozdanie z badań,
 • Praktyczna realizacja badań mocy akustycznej z przygotowaniem sprawozdania,
 • Dyskusja - omawianie sposobu postępowania w trakcie ćwiczenia wraz z oceną uzyskanych wyników zrealizowanych badań

Nasz Ekspert:

Wieloletni Kierownik Techniczny Zakładu Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Ekspert Polskiej Izby Ekologii, Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie metod analizy i badania hałasu w środowisku posiadający doświadczenie w pracy w Ministerstwie Środowiska i GDOŚ oraz WIOŚ.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Rabaty nie łączą się. Rabaty dotyczą tylko szkolenia. 

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Rozpoczęcie zajęć: 28.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 30.11.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK