Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/TH/06/19
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Jastrzębia Góra, czerwiec


Prowadząc pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza powinienneś znać:

 • Charakterystykę znormalizowanych metod pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych,
 • Zasady poboru próbek pyłu i substancji gazowych ze strumieni gazów odlotowych ze stacjonarnych źródeł emisji,
 • Parametry kryteriów jakości pomiarów emisji. 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów zajmujących się wykonywaniem pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
 • użytkownikach instalacji zobligowanych do prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz zmiany i uzupełnienia wprowadzone w znormalizowanej (EN 13284-1:2015) metodzie pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu,
 • poznasz rozszerzone wymagania referencyjnej metody pomiaru prędkości i emisyjnego strumienia objętości gazu, dzięki czemu świadomie wypełnisz wymagania prawa i klienta co przełoży się na jakość wykonywanych przez Ciebie pomiarów,
 • poznasz zakres aktualnych i przewidywanych wymagań dotyczących jakości pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje lepiej zaplanujesz zakupy sprzętu pomiarowego,
 • omówisz wymagania dotyczące struktury budżetów niepewności pomiarów emisji, dzięki czemu poprawisz miarodajność swoich badań.

Program szkolenia:

1 dzień:

 • Znormalizowane metody pomiaru emisji. Normy ISO, normy EN i normy krajowe
 • Organizacje wspierające proces wprowadzania norm ISO i EN. Wskazanie dostępu do dokumentów powiązanych 
 • Aktualna organizacja znormalizowanych metod pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
 • Standardowe metody odniesienia -  metody referencyjne
 • Struktura globalnego pomiaru emisji zanieczyszczeń
 • Charakterystyka znormalizowanych metod pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w strumieniach emisyjnych ze źródeł stacjonarnych
 • Powiązanie metod pomiaru wielkości towarzyszących pomiarowi stężenia i strumienia masy pyłu. Ogólne omówienie „nowych” norm PN-EN 14789 ÷ PN-EN 14792
 • Certyfikowanie przenośnych automatycznych systemów pomiarowych wg PN-EN 15267-4

2 dzień:

 • Szczegółowe omówienie zmian i uzupełnień zawartych w „nowej" pyłowej normie EN 13284-1:2017
 • Prezentacja norm powiązanych z normą EN 13284-1:2017
 • Rozszerzone wymagania dotyczące budżetu niepewności pomiaru stężenia i strumienia masy pylu
 • Problemy weryfikacji wewnętrznej i zewnętrznej urządzeń pomiarowych stosowanych w pomiarze stężenia i strumienia masy pyłu

3 dzień:

 • Referencyjne metody pomiaru prędkości i strumienia objętości gazu wskazane do stosowania przy pomiarach emisji pyłu ze źródeł stacjonarnych wg PN-EN ISO 16911-1:2013
 • Podsumowanie zagadnień i problemów przedstawionych w trakcie szkolenia.

Nasz ekspert:

 • ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

W przypadku braku możliwości zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)
 

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 25.06.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 26.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 28.06.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:




 
 





OK





OK