Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW2/AM/03/18
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Warszawa, marzec
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Warszawa, marzec
Więcej informacji o tym szkoleniu

Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Warszawa, marzec


Prowadząc badania środowiska pracy w celu oceny narażenia na pyły zawierające krystaliczną krzemionkę powinieneś:

 • potrafić umiejętnie wdrożyć i doskonalić metody oznaczania kwarcu i krystobalitu z użyciem techniki spektrometrii w podczerwieni,
 • wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić kalibrację i wykonywać badania próbek pobranych w środowisku pracy
 • znać najczęstsze problemy związane z interpretacją widm IR i umieć je rozwiązywać.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach prowadzących badania środowiska pracy w celu oceny narażenia na pyły zawierające krystaliczną krzemionkę

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę, dzięki której będziesz potrafił oznaczać dwie krystaliczne formy krzemionki - kwarc i krystobalit, metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z bromkiem potasu i bezpośrednio na filtrach mierniczych.
 • Na przykładach widm IR próbek pyłów pobranych w środowisku pracy nauczysz się trudnych zagadnień związanych z ich interpretacją, np.: identyfikacją krystalicznych form krzemionki, wyborem pasm analitycznych, interferencjami spektralnymi spowodowanymi przez składniki matrycy.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie oznaczania krystalicznej krzemionki w pyłach środowiska pracy, dzięki czemu będziesz potrafił minimalizować przeznaczone na ten cel nakłady środków i pracy oraz osiągniesz lepszą jakość prowadzonych badań.

Program szkolenia:

Zachęcamy uczestników szkolenia – pracowników laboratoriów, które już wdrożyły metodę oznaczania krzemionki techniką FT-IR, aby posiadali ze sobą na zajęciach widma IR próbek badanych w laboratoriach.

Dzień 1:
Rozpoczęcie godz. 09:00
 • Krystaliczne odmiany krzemionki w środowisku pracy: ich występowanie, nowy sposób wyrażenia i wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia.
 • Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z bromkiem potasu

- Wymagania aparaturowe metody, niezbędne wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały odniesienia

- Sporządzanie krzywych wzorcowych

- Charakterystyka widm kwarcu i krystobalitu w zakresie podczerwieni

- Prowadzenie oznaczeń kwarcu i krystobalitu w pyłach pobranych w środowisku pracy.

 • Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), bezpośrednio na filtrach

- Wymagane wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały,

- Alternatywne metody przygotowania krzywych wzorcowych,

- Pobieranie próbek na stanowiskach pracy i prowadzenie oznaczeń.

Zakończenie godz. 16:00
 
Dzień 2:
Rozpoczęcie godz. 09:00
 • Problemy związane z oznaczaniem krystalicznych form krzemionki techniką FT-IR w pyłach pobranych w środowisku pracy

- Identyfikacja składników próbek pyłów na podstawie ich widm w podczerwieni

- Widma IR składników pyłów powodujących interferencje spektralne z kwarcem i krystobalitem

- Interpretacja widm IR przykładowych próbek pyłów

- Wykreślanie linii podstawowej pasm analitycznych kwarcu w celu oznaczenia jego zawartości w badanej próbce pyłu

- Metody ograniczania wpływu interferencji spektralnych na wyniki oznaczeń krystalicznej krzemionki

- Ocena narażenia na pył zawierający krystaliczną krzemionkę według dotychczasowych zasad i po wprowadzeniu nowego NDS

 

 • Dyskusja i konsultacje.
Zakończenie godz. 16:00
Rozpoczęcie godz. 09:00
Krystaliczne odmiany krzemionki w środowisku pracy: ich występowanie, nowy sposób wyrażenia i wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia.
Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z bromkiem potasu
- Wymagania aparaturowe metody, niezbędne wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały odniesienia
- Sporządzanie krzywych wzorcowych
- Charakterystyka widm kwarcu i krystobalitu w zakresie podczerwieni
- Prowadzenie oznaczeń kwarcu i krystobalitu w pyłach pobranych w środowisku pracy.
Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), bezpośrednio na filtrach
- Wymagane wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały,
- Alternatywne metody przygotowania krzywych wzorcowych,
- Pobieranie próbek na stanowiskach pracy i prowadzenie oznaczeń.
Zakończenie godz. 16:00
 
Dzień 2 - Czwartek, 09:00 – 16:00
Rozpoczęcie godz. 09:00
Problemy związane z oznaczaniem krystalicznych form krzemionki techniką FT-IR w pyłach pobranych w środowisku pracy
- Identyfikacja składników próbek pyłów na podstawie ich widm w podczerwieni
- Widma IR składników pyłów powodujących interferencje spektralne z kwarcem i krystobalitem
- Interpretacja widm IR przykładowych próbek pyłów
- Wykreślanie linii podstawowej pasm analitycznych kwarcu w celu oznaczenia jego zawartości w badanej próbce pyłu
- Metody ograniczania wpływu interferencji spektralnych na wyniki oznaczeń krystalicznej krzemionki
- Ocena narażenia na pył zawierający krystaliczną krzemionkę według dotychczasowych zasad i po wprowadzeniu nowego NDS
Dyskusja i konsultacje.
Zakończenie godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie oceny narażenia na pyły w środowisku pracy, identyfikacji i badaniu czynników szkodliwych w pyłach przemysłowych. Autorka publikacji związanych z oznaczaniem krystalicznej krzemionki techniką spektrometrii w podczerwieni.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 21.03.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.03.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK