Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LJ3/AM/06/18
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe


Zgłoś udział - Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Jastrzębia Góra, czerwiec
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Jastrzębia Góra, czerwiec
Więcej informacji o tym szkoleniu

Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Jastrzębia Góra, czerwiec


Prowadząc badania środowiska pracy w celu oceny narażenia na pyły zawierające krystaliczną krzemionkę powinieneś:

 • potrafić umiejętnie wdrożyć i doskonalić metody oznaczania kwarcu i krystobalitu z użyciem techniki spektrometrii w podczerwieni,
 • wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić kalibrację i wykonywać badania próbek pobranych w środowisku pracy
 • znać najczęstsze problemy związane z interpretacją widm IR i umieć je rozwiązywać.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach prowadzących badania środowiska pracy w celu oceny narażenia na pyły zawierające krystaliczną krzemionkę

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę, dzięki której będziesz potrafił oznaczać dwie krystaliczne formy krzemionki - kwarc i krystobalit, metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z bromkiem potasu i bezpośrednio na filtrach mierniczych.
 • Na przykładach widm IR próbek pyłów pobranych w środowisku pracy nauczysz się trudnych zagadnień związanych z ich interpretacją, np.: identyfikacją krystalicznych form krzemionki, wyborem pasm analitycznych, interferencjami spektralnymi spowodowanymi przez składniki matrycy.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie oznaczania krystalicznej krzemionki w pyłach środowiska pracy, dzięki czemu będziesz potrafił minimalizować przeznaczone na ten cel nakłady środków i pracy oraz osiągniesz lepszą jakość prowadzonych badań.

Program szkolenia:

 • Krystaliczne odmiany krzemionki w środowisku pracy: ich występowanie, nowy sposób wyrażenia i wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia.
 • Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z bromkiem potasu:
  • Wymagania aparaturowe metody, niezbędne wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały odniesienia,
  • Sporządzanie krzywych wzorcowych,
  • Charakterystyka widm kwarcu i krystobalitu w zakresie podczerwieni,
  • Prowadzenie oznaczeń kwarcu i krystobalitu w pyłach pobranych w środowisku pracy.
 • Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), bezpośrednio na filtrach:
  • Wymagane wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały,
  • Alternatywne metody przygotowania krzywych wzorcowych,
  • Pobieranie próbek na stanowiskach pracy i prowadzenie oznaczeń.
 • Potwierdzanie charakterystyk metod oznaczania krystalicznej krzemionki:
  • Wyznaczanie granic wykrywalności, oznaczalności, zakresu pomiarowego, liniowości i precyzji,
  • Budżet i szacowanie niepewności wyników oznaczeń.
 • Sterowanie jakością oznaczeń kwarcu:
  • Wewnętrzne sterowanie jakością (monitorowanie pracy przyrządów, sprawdzanie kalibracji, karta kontrolna),
  • Zewnętrzne sterowanie jakością oznaczeń kwarcu.
 • Spójność pomiarowa.
 • Problemy związane z oznaczaniem krystalicznych form krzemionki techniką FT-IR w pyłach pobranych w środowisku pracy:
  • Identyfikacja składników próbek pyłów na podstawie ich widm w podczerwieni,
  • Widma IR składników pyłów powodujących interferencje spektralne z kwarcem i krystobalitem,
  • Interpretacja widm IR przykładowych próbek pyłów,
  • Wykreślanie linii podstawowej pasm analitycznych kwarcu w celu oznaczenia jego zawartości w badanej próbce pyłu,
  • Metody ograniczania wpływu interferencji spektralnych na wyniki oznaczeń krystalicznej krzemionki.
 • Ocena narażenia na pył zawierający krystaliczną krzemionkę według dotychczasowych zasad i po wprowadzeniu nowego NDS.
 • Dyskusja i konsultacje.
Rozpoczęcie godz. 09:00
Krystaliczne odmiany krzemionki w środowisku pracy: ich występowanie, nowy sposób wyrażenia i wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia.
Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z bromkiem potasu
- Wymagania aparaturowe metody, niezbędne wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały odniesienia
- Sporządzanie krzywych wzorcowych
- Charakterystyka widm kwarcu i krystobalitu w zakresie podczerwieni
- Prowadzenie oznaczeń kwarcu i krystobalitu w pyłach pobranych w środowisku pracy.
Oznaczanie respirabilnego kwarcu i krystobalitu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), bezpośrednio na filtrach
- Wymagane wyposażenie pomocnicze, odczynniki i materiały,
- Alternatywne metody przygotowania krzywych wzorcowych,
- Pobieranie próbek na stanowiskach pracy i prowadzenie oznaczeń.
Zakończenie godz. 16:00
 
Dzień 2 - Czwartek, 09:00 – 16:00
Rozpoczęcie godz. 09:00
Problemy związane z oznaczaniem krystalicznych form krzemionki techniką FT-IR w pyłach pobranych w środowisku pracy
- Identyfikacja składników próbek pyłów na podstawie ich widm w podczerwieni
- Widma IR składników pyłów powodujących interferencje spektralne z kwarcem i krystobalitem
- Interpretacja widm IR przykładowych próbek pyłów
- Wykreślanie linii podstawowej pasm analitycznych kwarcu w celu oznaczenia jego zawartości w badanej próbce pyłu
- Metody ograniczania wpływu interferencji spektralnych na wyniki oznaczeń krystalicznej krzemionki
- Ocena narażenia na pył zawierający krystaliczną krzemionkę według dotychczasowych zasad i po wprowadzeniu nowego NDS
Dyskusja i konsultacje.
Zakończenie godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie oceny narażenia na pyły w środowisku pracy, identyfikacji i badaniu czynników szkodliwych w pyłach przemysłowych. Autorka publikacji związanych z oznaczaniem krystalicznej krzemionki techniką spektrometrii w podczerwieni.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 19.06.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.06.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.06.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK