Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: OW2/LCP/09/17
NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska


Zgłoś udział - Prawne i techniczne aspekty wdrożenia konkluzji BAT dla LCP - Warszawa, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Prawne i techniczne aspekty wdrożenia konkluzji BAT dla LCP - Warszawa, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Prawne i techniczne aspekty wdrożenia konkluzji BAT dla LCP - Warszawa, wrzesień


Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1- wtorek, 09:00 – 16:00
Konkluzje BAT dla LCP oraz pozwolenia zintegrowane w świetle obowiązujących przepisów prawa.

1. Dokumenty referencyjne BREF oraz Konkluzje BAT dla LCP:
    a. Proces Sewilski – czyli powstawanie Konkluzji BAT dla LCP;
    b. Zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP;
    c. Wymagania Konkluzji BAT dla LCP
    d. Publikacja Konkluzji BAT dla LCP – i co dalej?
2. Ewentualne odstępstwa od Konkluzji BAT
    a. Przepisy ogólne i doświadczenia UE
    b. Analiza kosztów i korzyści
    c. Czy warto ubiegać się o odstępstwo?
    d. Procedura uzyskiwania odstępstw.
3. Pozwolenie zintegrowane, a konkluzje BAT
    a. zmiana pozwolenia zintegrowanego - zakres wniosku, organy właściwe do wydania PZ;
    b. opłaty za wydanie lub zmianę PZ
4. Konsultacje i dyskusja.
 

Dzień 2 - środa, 09:00- 16:00
Możliwości dostosowania energetyki zawodowej i ciepłownictwa do spełnienia wymagań konkluzji bat. Dostosowanie systemów ciągłego pomiaru emisji do nowych wymagań.


1. Przyszłe standardy emisyjne według konkluzji BAT. Nowe związki objęte standardami. Zakres i częstotliwość monitorowania zanieczyszczeń według konkluzji BAT.
2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu:
    a. metody pierwotne,
    b. metody wtórne niekatalityczne SNCR i wtórne katalityczne SCR,
    c. wpływ wprowadzania amoniaku na pracę urządzeń pomiarowych
3. Metody ograniczenia emisji dwutlenku siarki:
    a. metody mokre,
    b. metody półsuche,
4. Metody ciągłych pomiarów emisji z uwzględnieniem nowych związków :
    a. metody referencyjne oraz równoważne pomiaru stężeń składników gazowych,
    b. rodzaje systemów ciągłych pomiarów, ekstrakcyjne "in-situ",
    c. metody pomiarów ciągłych strumienia objętości spalin,
    d. metody ciągłego pomiaru zapylenia - rodzaje pyłomierzy, sposób wyznaczania charakterystyk.
5. Wpływ systemów pomiarowych na pracę kotła zabezpieczeń elektrofiltrów i urządzeń ochrony środowiska.
6. Ogólne zasady obliczania stężenia i strumienia masy substancji zanieczyszczających.
7. Zadania komputera emisyjnego:
    a. przesyłanie danych pomiarowych; status źródła i urządzeń pomiarowych,
8. Zapewnienie jakości pomiarów i kontrola metrologiczna wg PN-EN 14181.

 

Profil wykładowców

- Ekspert od kilku lat związany z tematem pozwoleń zintegrowanych, procesem tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz Konkluzji BAT. Doświadczenie zdobywał m.in. w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji oraz Ministerstwie Środowiska.

- Ekspert w zakresie automatycznych systemów pomiarowych emisji gazów

Cena obejmuje

Cena 1150 zł netto obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, poczęstunek oraz lunch w trakcie spotkania

Cena uczestnictwa w jednym dniu (do wyboru 19 albo 20 września) 590 zł netto obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, poczęstunek oraz lunch w trakcie spotkania

CENA NIE OBEJMUJE NOCLEGU

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 19.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.09.2017 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 150,00 zł brutto: 1 414,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK