Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/JK1/09/17
Laboratorium, Szkolenia trzydniowe, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Jakość i bezpieczeństwo żywności w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych - Warszawa, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Jakość i bezpieczeństwo żywności w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych - Warszawa, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Jakość i bezpieczeństwo żywności w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych - Warszawa, wrzesień


Wykonując badania mikrobiologiczne żywności powinieneś znać:

 • przepisy prawne obowiązujące w Polsce dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywości.

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach i pracownikach firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności.
 • Kierownikach i pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę, próbki środowiskowe.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Pozyskasz wiedzę dotyczącą przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności, które obowiązują w Polsce i Unii Europejskiej (m. in. podstawowe akty prawne regulujące GHP, GMP i HACCP w Polsce), dzięki czemu będziesz przygotowany do kontroli urzędowej.
 • Poznasz szczegółowe wymagania mikrobiologiczne Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z późn. zmianami, w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, co poszerzy Twoje kompetencje w zakresie realizacji badań mikrobiologicznych żywności.
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie wymagań, metod badań i interpretacji wyników dla wody przeznaczonej do spożycia w obszarze regulowanym prawnie, przez co wykazanie kompetencji technicznych w tym zakresie nie będzie dla Ciebie problemem.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej
 • Podstawowe akty prawne regulujące GHP, GMP i HACCP w Polsce (ustawy i rozporządzenia)
 • Wymagania mikrobiologiczne Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z późn. zmianami
 • Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna przerwa kawowa, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 14.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK