Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/10/15
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Jak sterować jakością badań w laboratorium analitycznym - karty kontrolne i badania biegłości - Zakopane, marzec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Poznasz procesy sterowania jakością badań w laboratorium i dowiesz się jakie jest stanowisko oraz wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych
 • Opanujesz od podstaw zasady procesu walidacji metod i wyznaczania niepewności.
 • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej, dlatego proimy o zabranie ze sobą dokumentacji metod stosowanych w laboratorium oraz kalkulatorów 
   

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy pracowników laboratoriów badawczych posiadających wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, akredytację lub przygotowujących się do akredytacji

 

Tematyka:

 • Kompetencje techniczne laboratorium analitycznego w odniesieniu do wymagań normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005, a w szczególności dotyczących - personelu; warunków lokalowych i środowiskowych; metod badań; wyposażenia pomiarowego; zapewnienia jakości; pobierania próbek i postępowania z próbkami; przedstawiania wyników badań
 • Wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych w zakresie spełnienia wymagań normy jw. w laboratorium analitycznym, w tym przewodniki EA, ILAC, EURACHEM/CITAC.
 • Techniki statystyczne w laboratorium analitycznym, obejmujące miary statystyczne, rachunek prawdopodobieństwa, hipotezy i testy statystyczne, statystykę zależności liniowej, błędy statystyczne
 • Walidacja metod analitycznych - charakterystyka metod analitycznych, obejmująca zdefiniowanie cech metody analitycznej w zależności od rodzaju badań i technik pomiarowych; planowanie walidacji; odpowiedzialność; przebieg walidacji; zapisy
 • Błędy w analizie chemicznej a niepewność pomiaru
 • Procedura szacowania niepewności pomiaru analitycznego
 • Metody zapewnienia jakości wyników analiz chemicznych, w tym zasady planowania sterowania jakością analiz chemicznych, sterowanie wewnętrzne i badania biegłości.
 • Rodzaje kart kontrolnych i ich konstrukcja 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 24.03.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 25.03.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 27.03.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK