Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW2/IJ/03/18
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, marzec
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, marzec
Więcej informacji o tym szkoleniu

Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, marzec


Dokonując identyfikacji metodą icp-oes powinieneś:

 • znać problematykę dotyczącą interferencji spektralnych, wpływów matrycowych i źródłami błędów występujących w ICP-OES oraz sposobami ich eliminacji, z uwzględnieniem specyfiki metody optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej oraz niezbędnymi elementami sterowania jakością badań laboratoryjnych wykonywanych z wykorzystaniem ICP-OES.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

osobach zajmujących się techniką ICP-OES pragnących uzyskania i poszerzania wiedzy na temat interferencji, wpływów i źródeł błędów oraz sposobów ich eliminacji, a także poznania niezbędnych elementów sterowania jakością w tej technice.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz źródła błędów występujących w ICP OES, sposoby eliminowania interferencji występujących w ICP OES i minimalizowania błędów oraz ich praktyczne zastosowania oraz niezbędne elementy sterowania jakością w ICP-OES, co umożliwi samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z metodą ICP-OES
 • Zrozumiesz konieczność stosowania eliminacji interferencji i wpływów oraz konieczność sterowania jakością w ICP-OES, dzięki czemu podwyższysz poprawność oznaczeń wykonywanych metodą ICP-OES
 • Będziesz mieć możliwość przedyskutowania problemów badawczych.

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Interferencje i źródła błędów w technice ICP, ich charakterystyka i sposoby eliminacji.

 • Omówienie interferencji spektralnych w ICP OES związanych z obecnością tła oraz nakładaniem się linii spektralnych.
 • Omówienie efektów matrycowych związanych z właściwościami fizycznymi roztworów, obecnością pierwiastków o niskim potencjale jonizacji oraz obecnością składników typu Ca, Mg występujących w dużych ilościach.
 • Omówienie sposobów eliminacji interferencji i wpływów poprzez:
  • optymalizację warunków pomiarowych,
  • odpowiednie przygotowanie roztworów wzorców i próbek,
  • zastosowanie metody wzorca wewnętrznego,
  • zastosowanie korekcji matematycznych,
 • Zapoznanie ze źródłami błędów występujących w ICP OES oraz sposobami ich minimalizowania
 • Omówienie praktycznych przykładów

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Sterowanie jakością w technice ICP OES.

 • Omówienie niezbędnych elementów sterowania jakością w technice ICP OES:
  • wewnętrzna kontrola jakości
  • wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia
  • powtarzanie badań za pomocą innych metod
  • udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości
  • ocena uzyskanych przez laboratorium wyników badań.
 • Dyskusja problemów badawczych.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Starszy specjalista badawczo - techniczny w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 21.03.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.03.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK