Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LD2/AB/09/19
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień


Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś: 

 • umieć prawidłowo identyfikować rodzaje błędów które pojawiają się w rutynowej pracy w laboratorium,
 • znać cel, zakres i zasady dotyczące nadzorowania wyposażenia,
 • znać zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium,
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia;
 • umieć określić wymagania dotyczące kompetencji personelu laboratorium oraz znać sposoby ich monitorowania;
 • znać sposoby potwierdzenia ważności wyników.   

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o: 

 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni),
 • nowozatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką

Biorąc udział w szkoleniu: 

 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodne z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • wymagania  normy PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego;
 • wymagania normy 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej, dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium,
 • poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium,
 • poznasz rodzaje błędów występujących podczas pracy w laboratorium, co pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania harmonogramów wzorcowań/sprawdzeńpośrednich, ustalania odstępów czasu między wzorcowaniami oraz projektowania procedury nadzorowania wyposażenia zgodnie z normą ISO 17025, ci pozwoli Ci na jeszcze lepsze i świadome sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy 17025 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy ważnego wyniku, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, ➢ interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • terminy i definicje związane z metrologią,
 • rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
 • metrologia prawna i przemysłowa,
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia,
 • wymagania nomy 17025 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia na odpowiednie grupy,
 • cechy ważnego wyniku,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,
 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania,

Ćwiczenia:

- obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,

- opracowanie karty wyposażenia,

- potwierdzanie metrologiczne wyposażenia,

- podział wyposażenia na grupy.

- weryfikacja źródła spójności pomiarowej

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • procedura nadzorowania wyposażeniem,
 • dobór wyposażenia,
 • projektowanie i wdrażania programów nadzorowania wyposażenia (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami pośrednimi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
 • dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 ”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”
 • stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009- Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją);
 • kompetencje personelu laboratorium;
 • potwierdzanie ważności wyników.

Ćwiczenia:

-  opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia

- określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania,

- opracowanie programu wzorcowania oraz sprawdzeń pośrednich na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,

- praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy 17025.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 25.09.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 26.09.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*Cena bez noclegu
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,00 zł
**Cena z 2 noclegami min. 14 dni przed datą rozpoczęcia: netto: 1380,00 zł brutto: 1697,40 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 83
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK