Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/IJ/11/19
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - ICP - OES - walidacja metody - Warszawa, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - ICP - OES - walidacja metody - Warszawa, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

ICP - OES - walidacja metody - Warszawa, listopad


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Dokonując identyfikacji metodą ICP-OES powinieneś znać:

 • znać odstawy optycznej spektrometrii emisyjnej
 • znać metodykę ICP OES
 • wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą ICP OES

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach wdrażających technikę ICP OES do rutynowych badań laboratoryjnych
 • osobach poszerzających swoje praktyczne umiejętności w tej technice

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się o konieczności przeprowadzenia walidacji z uwzględnieniem specyfiki metody optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej, dzięki czemu podwyższysz poprawność oznaczeń wykonywanych metodą
 •  ICP-OES.
 • Zapoznasz się z niezbędnymi parametrami i ich poprawnym zastosowaniem w procesie walidacji metody, co umożliwi samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z metodą ICP-OES.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Omówienie konieczności przeprowadzenia walidacji. Parametry procesu walidacji:
 • selektywność
 • granice wykrywalności
 • granice oznaczalności
 • czułość metody
 • zakres liniowy krzywej kalibracyjnej
 • zakres pomiarowy
 • precyzja
 • dokładność/poprawność
 • powtarzalność
 • odtwarzalność
 • odzysk
 • obciążenie
 • odporność
 • niepewność wyniku pomiaru.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Starszy specjalista badawczo - techniczny w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 06.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK