Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OW1/GU/06/19
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Hałas przemysłowy oraz komunikacyjny - wymagania/wyjaśnienia metodyk referencyjnych - Warszawa, czerwiec


Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinienieś znać:

 • zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki stosowane przy analizach obliczeniowych
 • metody referencyjne pomiarów hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 • szacowanie niepewności wyników badań hałasu w środowisku ogólnym - wybrane zagadnienia
 • zasady opracowywania wyników badań terenowych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów w obszarze badań halasu w środowisku, w szczególności o personelu laboratoriów środowiskowych i osobach autoryzujących sprawozdania,
 • specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami,
 • laboratoriach posiadających wdrożony system jakości.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • dowiesz się jak uzyskać wiarygodny i porównywalny wynik badania hałasu, dzieki czemu unikniesz błędów podczas badań,
 • nauczysz się jak powinno wyglądać prawidłowe sprawozdanie z badań przekazywane Klientowi, co sprawi że współpraca z Klientem stanie się łatwa i przyjemna;
 • przedstawione zostaną praktyczne wskazówki w zakresie działalności laboratoriów w obszarze badań hałasu w środowisku pochodzące z nstalacji lub urządzeń albo dróg.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Podstawowe definicje
 • Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji lub urządzeń
 • Dobra  praktyka laboratoryjna - elementy pomiaru
 • Potwierdzenie metodyki referencyjnej
 • Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
 • Metodyka referncyjna wykonywania okresowych pomiaró hałasu w środowisku, wprowadzonego do środowiska w związku z eksploatacją dróg
 • Budżet niepewności
 • Spójność pomiarowa
 • Wymagania akredytacyjne PCA
 • Sprawozdanie z badań
 • Problemy

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Pracownik GIOŚ CLB,  specjalista, czynnie wykonujący badania,  w zakresie badań hałasu w środowisku ogólnym oraz w zakresie pomiarów emisji gazów
  i pyłów do powietrza.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.06.2019 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK