Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OJ3/WS/07/19
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego.Planowane zmiany. - Jastrzębia Góra, lipiec 2019


W 2019 roku jest kilka dat, które każdy przedsiębiorca wytwarzający lub magazynujący odpady powinien znać.
To daty wejścia w życie nowych regulacji prawnych.
Poznaj szczegóły planowanych kolejnych zmian ogólnych. 

Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinienneś znać:

 • Najnowsze zmiany regulacji w obszarze gospodarki odpadami
 • Obowiązki w zakresie uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Zasady ponoszenia i przenoszenia odpowiedzialności za wytworzone odpady
 • Reguły wyboru odbiorców odpadów
 • Zasady wysyłki odpadów za granicę oraz ich przywozu do Polski
 • Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami, w tym reguły ich transportu.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w tym zwłaszcza za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach.
 • Pracownikach administracji chcących pogłębić wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Uzyskasz wiedzę o wymaganiach prawnych regulujących sferę gospodarowania odpadami i ich praktycznych zastosowaniach, co pomoże Ci w prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy, a także (nowość!) dwukrotnego płacenia za pozbycie się odpadów.
 • Wymienisz się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami, co pomoże Ci uniknąć trudnych sytuacji oraz pomoże rozwiązać problemy.

Program szkolenia:

 • Podstawy gospodarki odpadami
  • Podstawy prawne
  • Pojęcie odpadu
  • Zakres stosowania ustawy o odpadach
  • Uznanie substancji za produkt uboczny - nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe
  • klasyfikacja odpadów
 • Zrealizowane w 2018 r. i planowane zmiany w przepisach o gospodarce odpadami
  • Pozwolenia zintegrowane i pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Wpis do rejestru wytwórców odpadow (BDO)
  • Magazynowanie odpadów - istotne zmiany: operta przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności
  • Hierarchia gospodarki odpadami
  • Odpowiedzialność za odpady i jej przekazywanie; projekt zmiany dot.odpowiedzialności za odpady niebezpieczne
 • Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Konieczność uzupełnienia zezwoleń: operat przeciwpożarowy, monitoring wizyjny, ograniczenia ilościowe zbierania, zabezpieczenie roszczeń, świadectwa niekaralności
  • Warunki odmowy i cofnięcia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Transport odpadów
  • Nowe wymagania wynikające ze zmian przepisów o odpadach w 2018 r.
   • Rejestracja działalności 
   • Oznakowanie samochodów
   • Nowe sankcje karne dla transportujących odpady
  • Wymagania szczególne dla transportu odpadów niebezpiecznych
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Ewidencja gospodarki odpadami
  • Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Zmiana ustawy o odpadach w 2018 r. i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia ewidencji (BDO).
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta; zmiany dokonane w 2017 r.
 • Transgraniczne przemieszczanie odpadów, z uwzględnieniem zmian dokonanych w 2018 r.

Nasz Ekspert:

 • ekspert w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami, postępowania z substancjami wycofywanymi ze stosowania, posiadający wieloletnie doświadczenie w przemyśle i administracji, od 1987 wykładowca na szkoleniach.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Rozpoczęcie zajęć: 03.07.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 05.07.2019 od godz. 12:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK