Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/IM/11/19
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Dostosowanie dokumentacji w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty. - Zakopane, listopad


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze zmiany w normie 17025 i ich wpływ na system zarządzania oraz formy jego dokumentowania,
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i możliwościami w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kadrze zarządzającej laboratorium
 • personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości
 • pracownikach wykonujących badania
 • kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium
 • auditorach wewnętrznych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z nową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie, wprowadza w podejściu do zarządzania, co ułatwi Ci i usprawni jej wdrażanie w swoim Laboratorium, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz Zespół do zmian.
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji zarządzania procesowego, co ułatwi Ci zaprojektowanie kluczowych procesów w Laboratorium.
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w laboratorium i poznasz podstawowe narzędzia, konieczne w procesie wdrażania elementów zarządzania ryzykiem w laboratorium, co pozwoli Ci na sprawne wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem w swojej placówce.

Program szkolenia:

 • Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze różnice w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005,
 • Nowy układ normy i jego wpływ na dokumentacje systemu zarządzania – elementy wymagające zmian w dokumentacji systemu zarzadzania,
 • Organizacja zorientowana na procesy:
  • definicja procesu,
  • właściciel i użytkownicy procesu,
  • wejścia, wyjścia procesu,
  • rodzaje procesów,
  • podejście procesowe – identyfikacja, wzajemne oddziaływanie i zarządzanie procesami.
 • Monitorowanie i pomiary procesów – rodzaje wskaźników oceny jakościowej procesów,
 • Graficzna prezentacja procesów w Laboratorium - metody mapowania procesów,
 • Omówienie kluczowych procesów Laboratorium – zajęcia warsztatowe na podstawie praktycznych przykładów,
 • Proces badania według pkt. 7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmujący:
  • przegląd zapytań ofert i kontraktów,
  • wybór, weryfikacja i walidacja metod,
  • pobieranie próbek,
  • postępowanie z obiektami badań lub wzorcowań,
  • zapisy techniczne,
  • szacowanie niepewności pomiaru,
  • monitorowanie jakości wyników,
  • przedstawianie wyników,
  • skargi,
  • zarzadzanie pracą niezgodną z wymaganiami,
  • nadzorowanie danych– zarządzanie informacją,
 • Korzyściprocesowej struktury organizacji,
 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością,
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym,
 • Podejście oparte na ryzyku i możliwościach,
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka,
 • Projekt wdrożenia elementów zarzadzania ryzykiem w Laboratorium,
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium – zajęcia warsztatowe,
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in.:
  • identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka,
  • analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji),
  • opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka,
  • kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
 • Formy dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem w laboratorium – zajęcia warsztatowe,
 • Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w laboratorium,
 • Omówienie nowelizacji dokumentu DAB-07
 • Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 19.11.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.11.2019 od godz. 11:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK