Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/IM/03/19
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i znowelizowanych dokumentów PCA. - Zakopane, marzec


Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze zmiany w normie 17025 i ich wpływ na system zarządzania oraz formy jego dokumentowania,
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i możliwościami w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kadrze zarządzającej laboratorium
 • personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości
 • pracownikach wykonujących badania
 • kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium
 • auditorach wewnętrznych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowy układ normy i jego wpływ na dokumentację systemu zarządzania
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do sprawnego wdrożenia zmian wynikających
  z nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji zarządzania procesowego
  co ułatwi Ci zaprojektowanie kluczowych procesów w Laboratorium
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie działań
  dotyczących ryzyka oraz możliwości, dzięki czemu przygotujesz się
  do wdrożenia zaktualizowanych wymagań.

Program szkolenia:

 • Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze różnice w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Nowy układ normy i jego wpływ na dokumentacje systemu zarządzania – elementy
  wymagające zmian w dokumentacji systemu zarzadzania
 • Organizacja zorientowana na procesy:
           - definicja procesu
           - właściciel i użytkownicy procesu
           - wejścia, wyjścia procesu
           - rodzaje procesów
           - podejście procesowe – identyfikacja, wzajemne oddziaływanie
             i zarządzanie procesami.
 • Monitorowanie i pomiary procesów – rodzaje wskaźników oceny jakościowej procesów
 • Graficzna prezentacja procesów w Laboratorium - metody mapowania procesów
 • Omówienie kluczowych procesów Laboratorium – zajęcia warsztatowe na podstawie
  praktycznych przykładów
 • Proces badania według pkt. 7 normy ISO/IEC 17025 obejmujący:
            - przegląd zapytań ofert i kontraktów
            - wybór, weryfikacja i walidacja metod
            - pobieranie próbek
            - postępowanie z obiektami badań lub wzorcowań
            - zapisy techniczne
            - szacowanie niepewności pomiaru
            - monitorowanie jakości wyników
            - przedstawianie wyników
            - skargi
            - zarzadzanie pracą niezgodną z wymaganiami
            - nadzorowanie danych– zarządzanie informacją
 • Korzyściprocesowej struktury organizacji
 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym
 • Podejście oparte na ryzyku i możliwościach
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka
 • Projekt wdrożenia elementów zarzadzania ryzykiem w Laboratorium
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium – zajęcia warsztatowe
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in:
            * identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka
            * analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację
              możliwych konsekwencji)
            * opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka
            * kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
 • Formy dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem w laboratorium
  – zajęcia warsztatowe
 • Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w laboratorium
 • Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 12.03.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 13.03.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 15.03.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK