Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/WK/11/18
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, badania niezgodne z wymaganiami, zgoda na odstępstwo. - Zakopane, listopad


Jeśli masz wdrożony system zarządzania zgodny z 17025 powinieneś znać:

 • terminologię, która jest stosowana w systemach zarządzania,
 • zasady funkcjonowania systemu zarządzania,
 • zakres zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • właściwie rozwiązać problemy i właściwie opisywać swoje działania.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach odpowiedzialnych za zarządzanie w laboratorium,
 • o audytorach oceniających laboratoria,
 • osobach zainteresowanych zmianami z normie PN-EN EN ISO 17025:2018-02,
 • nowozatrudnionych oraz bardziej doświadczonych pracownikach,
 • osobach, które w praktyce chcą doskonalić lub sprawdzić swoje umiejętności, chcą przedyskutować własne problemy i przykłady.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz i zrozumiesz pojęcia, które są stosowane w zarządzaniu, dzięki czemu łatwiej będzie je opisywać i identyfikować,
 • jako audytor poznasz zasady audytowania obszaru systemu zarządzania co pomoże Ci przygotować się do sprostania niestandardowym wymaganiom,
 • rozwiążesz w praktyce wiele przykładowych problemów, co zaowocuje podniesieniem Twoich praktycznych umiejętności,
 • zyskasz wiedzę, która pozwoli Ci na prowadzenie równorzędnej dyskusji np. podczas audytów, dzięki czemu wzmocnisz swoją pewność siebie jako pracownika laboratorium.

Program szkolenia:

Uczestnicy proszeni są o zabranie egzemplarza normy ISO/IEC 17025:2017 (lub PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)(1 szt. na 2-3 osoby).

Osoby zainteresowane zakończeniem szkolenia egzaminem proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu.

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 

 • Podstawowe terminy dotyczące systemów zarządzania,
 •  Ryzyko:
  • definicja ryzyka,
  • ocena ryzyka, identyfikacja, analiza, ewaluacja.
 • Niezgodności:
  • identyfikacja i opis problemu czyli jak właściwie zidentyfikować problem, jak ocenić poprawność sformułowania i właściwie reagować,
  • analiza przyczyn, przykłady problemów, przykłady niezgodności.
 • Działania korygujące:
  • interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
  • planowanie i wdrożenie działań korygujących,
  • przykłady
 • Badania niezgodne z wymaganiami:
  • interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  • zasady nadzorowania badań niezgodnych w wymaganiami.
 • Przykłady i ćwiczenia.
 • Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

 • Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • Ryzyka i szanse a działania zapobiegawcze:
  • interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  • identyfikacja potencjalnych niezgodności,
  • planowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych.
 • Odstępstwa i zgoda na odstępstwo:
  • zgoda na odstępstwo a  norma EN 17025 i ISO 9000,
  • zgoda na odstępstwo i ryzyko,
  • odstępstwa a działalność techniczna i jakość wyników,
  • zgoda na odstępstwo a doskonalenie rozwiązań systemowych.
 • Doskonalenie systemu zarządzania a ryzyka i cel systemu zarządzania, niezgodności, działania korygujące, działania zapobiegawcze a doskonalenie systemu zarządzania,
 •  Przykłady i ćwiczenia.
 • Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

 • Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00
 • Doskonalenie systemu zarządzania :
  • ryzyko a cel systemu zarządzania,
  • niezgodności, działania korygujące, działania zapobiegawcze a doskonalenie systemu zarządzania,
  • audity wewnętrzne, planowanie i realizacja auditów, audity dodatkowe,
  • wykorzystanie audytu jako narzędzia.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Wykłady połączone są z zajęciami warsztatowymi

Nasz Ekspert:

 • Trener z wykształcenia jest chemikiem analitykiem. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne. Posiada doświadczenie praktyczne w stosowaniu technik analizy instrumentalnej. Zajmował się opracowywaniem i wdrażaniem metod analitycznych. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie, jako auditor i jako ekspert techniczny. Posiada doświadczenie, jako konsultant wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 27.11.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 28.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 30.11.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK