Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/AB/07/19
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia - Jastrzębia Góra, lipiec


Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:

 • umieć prawidłowo identyfikować rodzaje błędów które pojawiają się w rutynowej pracy w laboratorium;
 • znać cel, zakres i zasady dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego;
 • znać zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium,
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia;
 • umieć określić wymagania dotyczące kompetencji personelu laboratorium oraz znać sposoby ich monitorowania;
 • znać sposoby potwierdzenia przydatności wyników.  

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o: 

 • szkolenie adresowanie jest do laborantów, pracowników technicznych oraz kadry kierowniczej laboratoriów, jak również do auditorów wewnętrznych i ekspertów technicznych.
 • wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • zapoznasz się z problematyką nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium, planowania i wdrażania programów nadzorowania wyposażenia, dzięki czemu łatwiej zidentyfikujesz źródła potencjalnych błędów pomiarowych

 • nauczysz się projektować procedury stosowane w procesie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i sprawdzeń okresowych, co umożliwi Ci samodzielne opracowanie procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz zaplanowanie harmonogramów wzorcowań i sprawdzeń okresowych co pozwoli ograniczyć błędy pomiaru w Twoim laboratorium

 • na przykładach przyrządów fizykochemicznych nauczysz się interpretacji świadectw wzorcowania i zyskasz umiejętność szybkiego ocenienia przydatności i wiarygodności wyników pomiarów.

 • poznasz sposoby jak można monitorować kompetencje personelu laboratorium, co zaowocuje efektywniejszym wykonywaniem obowiązków oraz przyczyni się do dynamicznego rozwoju Twojego laboratorium

 • poznasz wymagania dotyczące potwierdzenia przydatności wyników, dzięki czemu będziesz na bieżąco z wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • potencjalne źródła błędów w rutynowej pracy w laboratorium (błędy pomiaru oraz rodzaje błędów),
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • wymagania nomy 17025 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy,
 • cechy wyniku miarodajnego,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia.

Ćwiczenia:

- obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,

- opracowanie karty wyposażenia pomiarowego,

- potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego,

- podział wyposażenia na grupy.

- weryfikacja źródła spójności pomiarowej

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • dobór wyposażenia pomiarowego,

 • projektowanie i wdrażanie planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania),

 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),

 • dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”

 • stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją),

 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania.

  Ćwiczenia:

  - określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania,

  - opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,

  - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru,

  - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych,

  - analiza programu wzorcowania.

  - praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • kompetencje personelu i monitorowanie kompetencji personelu
 • potwierdzenie przydatności wyników

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy wyniku miarodajnego, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień drugi: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, ➢ dobór wyposażenia pomiarowego, ➢ projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
➢ zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników), ➢ dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch” ➢ stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją), Ćwiczenia: - opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego - określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania, - opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego, - praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień trzeci: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, ➢ elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ kompetencje personelu laboratorium, ➢ sterowanie jakością badań/wzorcowań. Ćwiczenia: - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru, - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, - szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich, - opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego, - analiza programu wzorcowania. Zakończenie szkolenia godz. 12:30
Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy wyniku miarodajnego, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień drugi: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, ➢ dobór wyposażenia pomiarowego, ➢ projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
➢ zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników), ➢ dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch” ➢ stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją), Ćwiczenia: - opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego - określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania, - opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego, - praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień trzeci: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, ➢ elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ kompetencje personelu laboratorium, ➢ sterowanie jakością badań/wzorcowań. Ćwiczenia: - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru, - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, - szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich, - opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego, - analiza programu wzorcowania. Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy 17025. 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 02.07.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 03.07.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 05.07.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK