Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LZ3/IM/10/19
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe


Zgłoś udział - Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, październik
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, październik
Więcej informacji o tym szkoleniu

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, październik


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Opis szkolenia:

Program szkolenia jest ukierunkowany na nabywanie oraz doskonalenie przez uczestników praktycznych umiejętności wykorzystywanych w procesie auditowania systemu zarządzania w laboratorium.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

Auditorach wewnętrznych ukierunkowanych na doskonalenie skuteczności podejmowanych działań w procesie auditowania, a także kierownictwu, personelu technicznego i kadry zarządzającej auditami wewnętrznymi w laboratorium.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dzięki analizie rzeczywistych przypadków, rozwiązywaniu praktycznych problemów, na które w swojej pracy natrafił trener, zrozumiesz istotę audytowania (norma PN ISO 19011) oraz nabędziesz umiejętności interpretowania kryteriów audytów i wymagań akredytacyjnych w tym normy EN ISO 17025,
 • Poznasz metody (techniki) auditowania obszarów takich jak działania korygujące i zapobiegawcze, badania niezgodne z wymaganiami, odstępstwa, audity wewnętrzne, co pomoże Ci przygotować się do sprostania nawet niestandardowym wymaganiom w pracy auditora laboratorium.

Program szkolenia: 

 • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji – przypomnienie wymagań norm
 • (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,PN-EN ISO 19011) oraz dokumentów powiązanych,
 • Audit wewnętrzny jako proces,
 • Audit wewnętrzny – teoria i praktyka:
  • planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego,
  • zasady prowadzenia i przebiegu procesu auditowego,
  • techniki auditowania,
  • dowody i tropy auditowe,
  • dokumentowanie wyników auditu,
 • Niezgodność / spostrzeżenie – definicje, przykłady oraz różnice między niezgodnością a spostrzeżeniem,
 • Formułowanie niezgodności i spostrzeżeń – warsztaty,
 • Ocena niezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
 • Podejmowanie skutecznych działań korygujących,
 • Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postępowania z działaniami korygującymi,
 • Warunki zapewnienia skuteczności auditów wewnętrznych,
 • Kompetencje auditorów wewnętrznych,
 • Ocena kompetencji personelu zaangażowanego w proces audytowania,
 • Formy doskonalenia procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji,
 • Wykorzystanie auditów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu zarządzania,
 • Przykłady trudnych sytuacji auditowych, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

 

Metody szkolenia:

 • wykłady, ćwiczenia, praca w grupach.

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 08.10.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 09.10.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 11.10.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena przy zgłoszeniu
pierwszej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,00 zł
Cena przy zgłoszeniu
drugiej i kolejnej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 38
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK