Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LKT1/IM/11/19
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, listopad


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Opis szkolenia:

Program szkolenia jest ukierunkowany na nabywanie oraz doskonalenie przez uczestników praktycznych umiejętności wykorzystywanych w procesie auditowania systemu zarządzania w laboratorium.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

Auditorach wewnętrznych ukierunkowanych na doskonalenie skuteczności podejmowanych działań w procesie auditowania, a także kierownictwu, personelu technicznego i kadry zarządzającej auditami wewnętrznymi w laboratorium.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz metody (techniki) auditowania obszarów takich jak działania korygujące i zapobiegawcze, badania niezgodne z wymaganiami, odstępstwa, audity wewnętrzne, co pomoże Ci przygotować się do sprostania nawet niestandardowym wymaganiom w pracy auditora laboratorium.
 • Dzięki analizie rzeczywistych przypadków, rozwiązywaniu praktycznych problemów, na które w swojej pracy natrafił trener, zrozumiesz istotę audytowania (norma PN ISO 19011) oraz nabędziesz umiejętności interpretowania kryteriów audytów i wymagań akredytacyjnych w tym normy EN ISO 17025,

Program szkolenia: 

 • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji- przypomnienie wymagań normy.
 • (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; PN-EN ISO 19011) oraz dokumentów powiązanych,
 • Audit wewnętrzny jako proces,
 • Audit wewnętrzny – teoria i praktyka,
 • Niezgodność / spostrzeżenie – definicje, przykłady oraz różnice między niezgodnością a spostrzeżeniem,
 • Formułowanie niezgodności i spostrzeżeń – warsztaty,
 • Ocena niezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
 • Podejmowanie skutecznych działań korygujących,
 • Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postępowania z działaniami korygującymi,
 • Warunki zapewnienia skuteczności auditów wewnętrznych,
 • Kompetencje auditorów wewnętrznych,
 • Ocena kompetencji personelu zaangażowanego w proces audytowania,
 • Formy doskonalenia procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji,
 • Wykorzystanie auditów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu zarządzania,
 • Przykłady trudnych sytuacji auditowych, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

Metody szkolenia:

 • wykłady, ćwiczenia, praca w grupach.

Nasz ekspert:

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Katowice
Rozpoczęcie zajęć: 20.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK