Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/GML/06/19
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Dalsi użytkownicy a obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP - Warszawa, czerwiec


Jeśli jesteś odpowiedzialny za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie, powinienieś znać:

- obowiązki dalszego użytkownika wynikające z rozporządzeń REACH i CLP,
- znać ostatnie zmiany w tym zakresie,
- być świadomy kar ciążących na użytkowniku,
- znać możliwości kontrolne organów kontroli.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

- osobach odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska       i zaopatrzenie,
- osobach kierujących laboratoriami i pracownikach laboratorium,
- kierownikach działów w których stosowane są chemikalia

Biorąc udział w szkoleniu:

- poszyrzysz wiedzę i nabędziesz praktycznych umięjętności w zakresie zarządzania chemikaliami w szerokim spektrum przepisów krajowych jak i UE,
- dowiesz się jak przygotować zakład i labolatorium do kontroli, co należy sprawdzić po ostatnich zmianach

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • Informacje wprowadzające CLP
  • klasyfikacja CLP - nowe piktogramy, zmiany od czerwca 2017 roku
  • jak sprawdzić czy dostraczone chemikalia mają prawidłową etykietę
  • jak oznaczyć mieszaniny, roztwory własne - zmiany od czerwca 2017 roku
  • jakie dokumenty należy zaktualizować
 • Obowiązki wynikające z krajowych aktów prawnych.
  • obowiązki wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach (spis chemikaliów, zgłoszenie zakupów mieszanin w systemie ELDIOM)
  • oznaczenie magazynów, miejsc stosowania chemikaliów i przechowywania chemikaliów, transport chemikaliów wewnątrz zakładu
  • obowiązujące instrukcje z zakresu gospodarki chemikaliami, których brak powoduje niezgodności
  • wymagania z zakresu stosowania substancji rakotórczych i mutogennych
  • ocena ryzyka na czynnik chemiczny - metodyka i przykłady oceny, uwzględnienie zmian wprowadzonych w 2016 roku
  • transport chemikaliów na terenie zakładu, pigułka wymagań ADR
 • Wymagania REACH
  • karta charakterystyki - historia zmian w kartach, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona karta, informacje istotne dla dalszych użytkowników zawarte w kartach, zmiany w kartach od czerwca 2017 roku
  • rejestracja REACH - terminy, kogo dotyczy
  • obowiązek poinformowania dostawcy o zastosowaniu w wymaganym terminie - nowy od 2016 roku system deskryptorów (jak indentyfikować i przypisywać prawidłowy deskryptor do warunków stosowania)
  • obowiązek sporządzania raportu dalszego użytkownika w sytuacji, gdy nie ma scenariusza narażenia od swojego dostawcy - wymagane elementy raportu, kiedy należy sporządzić raport, praktyczne wskazówki jak uniknąć ww. obowiązku, który jest kosztowy dla dalszych użytkowników
  • kiedy należy otrzymać scenariusz narażenia do karty charakterystyki. Jak uzyskać zgodność ze scenariuszem narażenia otrzymanym od dostawcy substancji/mieszaniny - warunki stosowania, wymagane środki kontroli ryzyka, obowiązujące pomiary, skanowanie scenariuszy przez dalszych użytkowników
  • obowiązki wynikające z stosowania substancji z listy kandydackiej oraz z procedury zezwoleń w systemie REACH - lista kandydacka na stronach ECHA (jak szukać i kogo nalezy powiadomić w wymaganym terminie) 
 • Organy kontroli i kary

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK