Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LZ3/GiB/05/18
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium


Zgłoś udział - Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów. - Zakopane, maj
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów. - Zakopane, maj
Więcej informacji o tym szkoleniu

Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów. - Zakopane, maj


Wykonując badania techniką hplc powinieneś znać:

 • podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczących chromatografii cieczowej i gazowej
 • znać metodykę oznaczeń HPLC i GC
 • wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą HPLC i GC

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • analitykach wprowadzających techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium
 • osobach pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat metod HPLC i GC

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Nauczysz się sposobów rozwiązywania często występujących problemów, co poszerzy Twoje kompetencje i ułatwi samodzielną pracę z chromatografem.
 • Poznasz typowe problemy występujące w codziennej pracy z użyciem metod chromatograficznych, dzięki czemu nauczysz się identyfikować źródła potencjalnych trudności i unikniesz popełniania pomyłek.
 • Samodzielnie rozwiążesz zadania przygotowane przez Eksperta dotyczące problemów z zakresu chromatografii gazowej i cieczowej, co pozwoli Ci na utrwalenie zdobytej wiedzy i ułatwi wykorzystanie jej w codziennej pracy.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 • Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • Dozowanie próbek w kapilarnej chromatografii gazowej: z  podziałem i bez podziału; dozowanie próbek trudnolotnych: dozowanie na zimna kolumnę (cool on-column injection) oraz dozownik z programowana temperaturą (PTV). Kolumny chromatograficzne: budowa kolumn; dobór kolumny do analizy; stopień rozdziału: – rozdzielenie niedzielących się sygnałów; prędkość przepływu gazu nośnego - krzywa Van Deemter'a; kształt sygnału chromatograficznego; detektory.
 • Omówienie typowych problemów występujące w chromatografii gazowej. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu. Problemy i zadania: (I) Indeksy retencji, stałe McReynolds'a, współczynnik fazowy; współczynnik podziału; krzywa Van Deemter'a; krzywa wzorcowa.; (II) Praktyczne szacowanie niepewności pomiarowej: próbka losowa, precyzja, dokładność,
 • Odchylenie standardowe, rozkład Gaussa, rozkład Studenta, błąd a niepewność, błąd gruby, prawo propagacji błędu; procedura oceny niepewności procesu analitycznego składającego się z kilku etapów
 • Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

 • Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • Optymalizacja metody rozdzielenia w HPLC
 • Typowe problemy w analizie HPLC. Metody przygotowania próbek do analizy HPLC. Walidacja metod chromatograficznych. Obliczanie na podstawie rzeczywistych chromatogramów, jak poprawić czułość oznaczenia, test poprawności metody (system suitability test).
 • Dyskusja z uczestnikami kursu - typowe problemy spotykane w analizie HPLC
 • Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

 • Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00
 • Spektrometria mas jako technika detekcyjna w chromatografii: idea spektrometrii mas; technika sprzężona
 • Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC/MS);  analiza jakościowa (TIC), analiza ilościowa – SIM. Metody jonizacji: jonizacja elektronami oraz jonizacja chemiczna; analizatory mas: kwadrupolowe oraz pułapki jonowe
 • Technika łączona – wysokosprawna chromatografia cieczowa i spektrometria mas (LC/MS): źródło jonizacji, elektrorozpylanie (ESI), jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), tandemowa spektrometria –MS/MS.
 • Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasi Eksperci:

 • Adiunkt w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW. Ekspert w dziedzinie oznaczania związków organicznych metodami HPLC oraz HPLC/MS. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Autorka i współautorka artykułów naukowych, publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Pasjonatka metody chromatografii cieczowej.

 • Adiunkt w Pracowni Radiochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie analiz śladowych ilości związków organicznych w środowisku metodami chromatograficznymi. Wieloletnie doświadczenie Wykładowcy zdobyte równiez za granicą pozwola na przedstawienie materiału szkoleniowego w sposób jasny i zrozumiały, co pozwala spełnić nawet najwyższe oczekiwania uczestników szkoleń.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 22.05.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 23.05.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 25.05.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK