Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW2/GML/12/19
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, grudzień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, grudzień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, grudzień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Pracując  w laboratorium powinieneś znać/ wiedzieć:

 • Aktualne zmiany w obowiązujących przepisach,
 • Wymaganą dokumentację,
 • Jak zaktualizować ocenę ryzyka na czynnik chemiczny,
 • Jakie prowadzić rejestry i zgłoszenia,
 • Jak oznaczyć sporządzone roztwory,
 • Jak postąpić z odpadem i ściekiem,
 • Jakie kary mogą nałożyć organy kontroli.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach laboratorium,
 • Specjalistach pracujących w laboratorium,
 • Osobach odpowiedzialnych za bhp w laboratorium.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Omówisz zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań, dzięki czemu poprawisz bezpieczeństwo w swoim środowisku pracy.
 • Pozyskasz umiejętności zarządzania chemikaliami mającymi zastosowanie w laboratorium z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko zagrożeń związanych z ich użytkowaniem.
 • Sporządzisz check listę wymagań obowiązujących w laboratorium wraz z gotowymi odpowiedziami, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ poznasz konkretne przykłady i nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.

Program szkolenia:

GOSPODARKA CHEMIKALIAMI W LABORATORIUM:

 •  Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium obowiązujące rejestry,
 •  Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po 01.06.2017,
 • Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów i zgłoszeń mieszanin,
 • Oznakowanie CLP chemikaliów i roztworów własnych po zmianach od 01.06.2017r,
 • Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów po czerwcu 2017,
 • Stosowanie odczynników rakotwórczych, mutagennych- wymagane rejestry,
 • Obowiązek zgłoszenia do ECHA w przypadku braku Scenariusza Narażenia dla odczynnika.

 WYMAGANIA BHP w LABORATORIUM:

 • Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa i oczomyjek , wanny ociekowe,
 • Obowiązek posiadania instrukcji - katalog instrukcji,
 • Składowanie butli z gazem i substancji palnych w laboratorium,
 • Środki ochrony indywidualnej dla laboranta, zasady przydziału i wymaganej dokumentacji.

 OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY:

 •  Podstawa prawna oceny ryzyka,
 • Ocena ryzyka – wymagane dane –jak zebrać,
 • Ocena ryzyka – wybór metodyki,
 •  Przegląd wymaganej dokumentacji,
 • Zasady przeprowadzania i udostępniania oceny.

GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM:

 • Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium,
 • Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium,
 • Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym,
 •  Instrukcje gospodarowania odpadami,
 • Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 • Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium,
 •  Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa.

 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA W LABORATORIUM:

 • Rodzaje ścieków powstających w laboratorium,
 •  Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane,
 • Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodno ściekowej,
 • Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium.

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 11.12.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.12.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*Cena bez noclegu
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,00 zł
**Cena z 2 noclegami min. 14 dni przed datą rozpoczęcia: netto: 1380,00 zł brutto: 1697,40 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 101
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK