Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/AU/06/18
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Jastrzębia Góra, czerwiec


Wykonując badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy powinieneś znać:

 • wymagane przepisami prawa metody badań i zasady wykonywania pomiarów,
 • wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego stosowanego do badań,
 • przepisy prawa regulujące dopuszczalne wartości najwyższych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zasady oceny zgodności z wymaganiami

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie metod pomiaru i oceny narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy,
 • Dowiesz się jak można oszacować niepewność  wyników pomiarów i potwierdzić możliwość prawidłowej realizacji metod znormalizowanych,
 • Dowiesz się jak przedstawiać wyniki badań w sprawozdaniach aby spełnić wymagania klienta i celu badania.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Podstawy prawne wykonywania badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy
 • Badania hałasu
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Wymagania normatywne dla hałasu w środowisku pracy
 • Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania pomiarów hałasu, hałasu ultradźwiękowego i hałasu infradźwiękowego
 • Wymagania w zakresie wyposażenia pomiarowego
 • Zasady szacowania niepewności wyników pomiarów hałasu
 • Przedstawianie wyników badań i ocena zgodności z wartościami dopuszczalnymi

Dzień drugi:

 • Badania drgań mechanicznych
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Wymagania normatywne dla drgań mechanicznych  w środowisku pracy
 • Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania pomiarów drgań mechanicznych przenoszonych przez kończyny górne i drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Wymagania w zakresie wyposażenia pomiarowego
 • Zasady szacowania niepewności wyników pomiarów drgań mechanicznych
 • Przedstawianie wyników badań i ocena zgodności z wartościami dopuszczalnymi

Dzień trzeci:

 • Kompetencje techniczne laboratorium w zakresie badania hałasu i drgań mechanicznych – wybrane aspekty / potwierdzenie możliwości prawidłowej realizacji metod znormalizowanych, nadzór nad wyposażeniem, zapisy z badań, zapewnienie jakości wyników badania, przedstawianie wyników
 • Wymagania dokumentu DAB-07 w obszarze badania środowiska pracy
 • Dyskusja, omówienie przykładów i indywidualnych problemów przedstawionych przez słuchaczy.

Nasz Ekspert:

 • Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, wieloletni pracownik Laboratorium Badań Środowiska Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, na stanowisku Główny Specjalista. Autor książek, publikacji, oprogramowania, organizator badań biegłości z zakresu czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Organizator szkoleń poruszających aspekty pomiarów i oceny czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

   

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 19.06.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.06.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.06.2018 od godz. 11:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK