Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD2/MPL/11/18
Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Wrocław, listopad


Wykonując badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy powinieneś znać:

 • Polskie Normy opisujące metody badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy.
 • Przepisy prawne określające wartości dopuszczalne hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy.
 • Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
 • Wymagania techniczne, jakie powinny spełniać laboratoria badawcze zajmujące się oceną warunków środowiska pracy.  

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach, które zaczynają mierzyć hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy lub chcą doskonalić swą wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz przepisy prawne i normatywne dotyczące zasad kontroli i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje  działania w laboratorium.
 • Dowiesz się, jak należy przeprowadzać pomiary i ocenę narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne, co pozwoli na uniknięcie błędów, które mogą przyczynić się do nieprawidłowych wyników.
 • Nauczysz się, szacować niepewność pomiarów hałasu i drgań mechanicznych co zaowocuje usprawnieniem oraz ułatwieniem codziennej pracy w laboratorium,
 • Dowiesz się, jak prowadzić zapisy techniczne związane z realizacją pomiarów hałasu i drgań mechanicznych oraz przygotowywać sprawozdania z badań tak, aby spełnić wymagania klienta i celu badania.

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Podstawy higienicznej oceny narażenia na hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy w środowisku, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
 • Metodyka pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz zasady oceny narażenia zawodowego.
 • Podstawy higienicznej oceny narażenia na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne) i drgania działające przez kończyny górne (drgania miejscowe) w środowisku pracy, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
 • Metodyka pomiarów drgania ogólnych i miejscowych oraz zasady oceny narażenia zawodowego.

Dzień drugi:

 • Szacowanie niepewności pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Walidacja / potwierdzenie prawidłowości realizacji metod badań hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Sterowanie jakością badań hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych
 • w środowisku pracy.
 • Zapisy techniczne związane z realizacją pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych, opracowywanie i przedstawianie wyników badań.
 • Problemy związane z realizacją badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy -dyskusja.  

Nasz ekspert:

Dr hab. n. o zdr. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP

 • kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
 • od szeregu lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zagrożeń wibroakustycznych środowiska,
 • przewodnicząca Grupy Ekspertów ds. Hałasu Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy,
 • członek Problemowej Komisji Normalizacyjnej nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
 • współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji jako:
  • auditor techniczny, oceniający laboratoria badawcze w zakresie pomiarów zagrożeń wibroakustycznych,
  • auditor techniczny – stażysta, oceniający organizatorów badań biegłości.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 14.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 15.11.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK