Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ1/ZS/BB01/10/18
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Badania biegłości, badania porównawcze


Badania Biegłości z zakresu hałasu w środowisku organizowane zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Zakopane, październik


Program Badania Biegłości organizowanego zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Organizatorem badań biegłości w zakresie hałasu w środowisku jest CE2 TECH Consulting Sp.j. oraz CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas - Szwed Sp. j.
20-706 Lublin, ul. Powstania Styczniowego 95E/2; tel.81 442 06 01, 783 994 124,
fax. 81 464 42 06, www.ce2.pl, e-mail: doradztwo@ce2.pl,
Koordynator Renata Lauer

Cel Badań Biegłości i porównań międzylaboratoryjnych

Podstawowym celem badań realizowanych w oparciu o zalecenia i wymagania:
- normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości,
- dokumentu PCA DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości wymagania szczegółowe,
- normy ISO 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons, jest umożliwienie zespołom pomiarowym Laboratoriów
  pomiarowych hałasu w środowisku sprawdzenie swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej  aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach
  topograficznych i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku oraz:

- przygotowanie uczestników badania do realizacji zadań wypracowania lub utrzymania systemu jakości w zakresie terenowych badań akustycznych, lub też kontroli
  jakości prowadzonych badań.
-
sprawdzenie stosowania przez laboratoria standardowej i obowiązującej metodologii zapewniającej zdolność do spełnienia powtarzalności i odtwarzalności metody
  badawczej.
-
porównanie stosowanych przez laboratoria wewnętrznych programów kontroli jakości, przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
- rzeczywista praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji i dokumentacji komputerowej, tworząca system jakości w akustycznych badaniach terenowych.
- zilustrowanie dokładności badań osiąganych w grupie laboratoriów biorących udział w badaniach porównawczych.

Warunki uczestnictwa

Przesłanie drogą elektroniczną na adres doradztwo@ce2.pl, lub pocztą, wypełnionej „Karta zgłoszenia” (nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem badań) wraz z kopią świadectw wzorcowania kalibratora akustycznego i miernika poziomu dźwięku. Zapoznanie się z „Programem badań biegłości”. Kontrola świadectw wzorcowania odbędzie się na spotkaniu wprowadzającym. Karta zgłoszeniowa oraz szczegółowa Karta Badań Biegłości będzie udostepnia na Państwa życzenie drogą mailową.

Międzylaboratoryjne badania hałasu, składać się będą z:

  • cyklu badań porównawczych (międzylaboratoryjnych),
  • badania biegłości (kontrola jakości poszczególnych zespołów).

Łącznie dwa niezależne cykle pomiarowe w ramach wyborów dokonanych przez laboratoria rund pomiarowych. Uczestnicy badań są zobowiązani do przywiezienia własnego sprzętu pomiarowego wyposażonego w aktualne świadectwa wzorcowania przyrządów.

Runda 4 Badań Biegłości - Badania hałasu przemysłowego - 4/CE2TECH/18

Wyznaczanie na podstawie pomiarów wartości poziomu równoważnego dla czasu odniesienia. Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego – zgodnie z Załącznikiem nr 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1542).

Runda 5 Badań Biegłości - Badania hałasu komunikacyjnego - 5/CE2TECH/18

Wyznaczanie na podstawie pomiarów wartości poziomu równoważnego dla czasu odniesienia. Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego – zgodnie z Załącznikiem nr 3  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16.06 2011.

Runda 6 Badań Biegłości - Wyznaczenie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - 6/CE2TECH/18

Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011, lub/oraz pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3744:2011 (Badania biegłości lub porównania międzylaboratoryjne)

Termin i miejsce realizacja Badań Biegłości

Zakopane, 16 październik 2018 r.

Harmonogram Badań Biegłości

 

Nasi Eksperci realizujący porównania międzylaboratoryjne

- Specjalista z zakresu akustyki. Pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

- Główny Specjalista w generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wieloletni kierownik techniczny laboratorium akustycznego. Specjalizuje się w badaniach akustycznych i szkoleniach z zakresu pomiaru emisji hałasu w środowisku. Wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca.

- Starszy specjalista z zakresu pomiarów hałasu w środowisku. Realizator wielu badań i projektów związanych z ogólnopolskim systemem monitoringu hałasu. Doświadczony praktyk z zakresu techniki pomiarowej.

Cena obejmuje

Cena za jedną Rundę: 900 zł netto + 23%VAT

Cena obejmuje: 8 godzin zajęć, materiały, sprawozdanie z Badań Biegłości, serwis kawowy, obiad.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem w celu otrzymania szczegółowej Karty informacyjnej oraz karty zgłoszeniowej:

Koordynator Renata Lauer, tel. 81- 442 06 01, 783 994 124, renata.lauer@ce2.pl, doradztwo@ce2.pl

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Rozpoczęcie zajęć: 16.10.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: -
Czas trwania:
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK