Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/EG/09/17
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne - Warszawa, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne - Warszawa, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne - Warszawa, wrzesień


Wykonując badania techniką ASA powinieneś znać:

 • prawidłową obsługę spektrometru ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS)
 • zapoznać się z zasadami planowania optymalnej procedury analitycznej

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach zajmujących się techniką FAAS (bez względu na doświadczenie i staż pracy), pragnących pogłębić swoją wiedzę nt. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu, rozwiązać problemy analityczne i wymienić doświadczenia

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych, budowy i zasady działania spektrometru ASA, co pomoże Ci w praktycznym wykorzystaniu go do prowadzenia analiz.
 • Nauczysz się metod prawidłowego poboru i przygotowania próbek, doboru warunków analitycznych oraz kalibracji spektrometru ASA, dzięki czemu będziesz optymalnie wykorzystywać jego możliwości.
 • Nabędziesz umiejętność identyfikacji potencjalnych przyczyn błędów i eliminowania interferencji występujących w technice FAAS, co pozwoli Ci na samodzielne rozwiązanie problemów i uzyskiwanie miarodajnych i użytecznych wyników analiz.
 • Poprzez udział w dyskusji będziesz mieć możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości, wymiany doświadczeń i nawiązania znajomości w środowisku użytkowników ASA.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przygotowanie próbek do analizy:
  • pobieranie i przygotowanie mechaniczne (próbka reprezentatywna)
  • chemiczne przygotowanie próbek (wyposażenie, całkowite przeniesienie analitu do roztworu, unikanie strat analitu, trwałość badanych roztworów)
 • Wybór odpowiedniej procedury analitycznej:
  • dostosowanie do badanego analitu ( czułość, granica oznaczalności, efektywność atomizacji, jonizacja
  • dostosowanie do matrycy próbki (interferencje fizyczne, chemiczne i spektralne
  • eliminacja interferencji ( m. in. korekcja tła, zmiana parametrów i rodzaju płomienia, zastosowanie buforów)
 • Dobór optymalnych parametrów pracy spektrometru:
  • wybór lampy i przygotowanie jej do pracy
  • parametry optyczne spektrometru
  • atomizacja (parametry zasysania i rozpylania próbki, rodzaj i parametry płomienia)
 • Kalibracja spektrometru:
  • sposób przygotowania roztworów kalibracyjnych, dostosowanie do próbek badanych
  • dobór warunków kalibracji ( matematyczny model kreślenia krzywej, zakres krzywej kalibracyjnej, krzywizna)
  • przechowywanie roztworów kalibracyjnych
 • Zapewnienie jakości wyników badań:
  • próbki kontrolne ( RM, CRM, HRM, próbki podwójne, ślepe próby)
  • porównania międzylaboratoryjne / badania biegłości (PT/ILC)

 

Nasz Ekspert:

 • Wieloletni wykładowca ”Praktycznej Szkoły Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w technice FAAS

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna przerwa kawowa, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 14.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK