Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/GiK/11/19
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Zakopane, Listopad


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując badania techniką FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS powinieneś znać:

 • Podstawy techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 • Źródła błędów występujące w obu technikach i sposoby ich eliminacji
 • Metody zapewnienia kontroli jakości otrzymanych wyników
 • Podstawowe elementy walidacji lub potwierdzenia w/w metod

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla analityków wprowadzających techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej do rutynowych analiz w swoim laboratorium, a także dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na ich temat

Biorąc udział w szkoleniu:

Jeśli zamierzasz wprowadzić metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej do badań rutynowych w Twoim laboratorium to szkolenie jest dla Ciebie niezbędne.

 • Poznasz podstawy teoretyczne oraz źródła najczęściej występujących błędów
  i sposoby ich eliminacji podczas stosowania różnych technik absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 • Dowiesz się jakie są praktyczne zastosowania w/w technik
 • Poznasz sposoby zapewnienia jakości wyników otrzymanych w/w metodami
 • Poznasz elementy walidacji lub potwierdzenia w/w technik

Zapewnimy dyskusję i wymianę doświadczeń oraz umożliwimy skonsultowanie problemów badawczych z wysokiej klasy ekspertami w/w metod.

Program szkolenia:

 • Podstawy teoretyczne i możliwości analityczne płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
  • podstawowe pojęcia w technice FAAS, układ pomiarowy, kalibracja spektrometru, rodzaje płomienia stosowane w technice FAAS, oznaczane pierwiastki, granice oznaczalności, rodzaje mierzonych próbek i ich przygotowanie, porównanie z innymi metodami analitycznymi (GFAAS,
   ICP-OES i ICP-MS).
 • Interferencje występujące podczas pracy metodą FAAS
  • rodzaje interferencji i przyczyny ich występowania, sposoby eliminacji interferencji, problemy pojawiające się podczas eliminacji interferencji; Źródła błędów w technice FAAS 
 • Podstawy i metodyka techniki bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)
  • podstawowe definicje w technice GFAAS, omówienie układu pomiarowego (źródło światła, atomizer, układ optyczny, rejestrator), optymalizacja parametrów pomiarowych, ustalenie zakresu i liniowości krzywych kalibracyjnych, przygotowanie i przechowywanie roztworów kalibracyjnych, wyznaczenie granic wykrywalności i oznaczalności w omawianej technice.
 • Interferencje występujące w technice GFAAS
  • interferencje spektralne, interferencje niespektralne, przedstawienie sposobów eliminacji występujących interferencji;
 • Zastosowanie modyfikatorów matrycy przy atomizacji w piecu grafitowym
  • rodzaje modyfikatorów, zasada działania modyfikatorów, sposoby wprowadzania modyfikatorów.
 • Podstawy i metodyka techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej
  z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)
  • podstawowe definicje w technikach HGAAS i CVAAS, omówienie układu pomiarowego (źródło światła, atomizer, układ optyczny, rejestrator), optymalizacja parametrów pomiarowych, ustalenie zakresu i liniowości krzywych kalibracyjnych, przygotowanie i przechowywanie roztworów kalibracyjnych, przygotowanie próbek do badań, wyznaczenie granic wykrywalności i oznaczalności w omawianych technikach.
 • Interferencje występujące w technikach: HGAAS i CVAAS oraz sposoby ich eliminacji
 • Zapewnienie jakości wyników w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 • Walidacja metod absorpcyjnej spektrometrii atomowej z uwzględnieniem szacowania niepewności

Nasi Eksperci:

 • Pracownicy Laboratorium Chemicznego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Wieloletni wykładowcy ”Praktycznej Szkoły Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej”. 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 19.11.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.11.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK