Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LZ3/WKO/10/19
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe


Zgłoś udział - Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz- Zakopane październik
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz- Zakopane październik
Więcej informacji o tym szkoleniu

Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz- Zakopane październik


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:

 • podstawowe definicje metrologiczne,
 • jaka jest rola wzorcowania i materiałów odniesienia w zapewnieniu spójności metrologicznej oznaczeń analitycznych,
 • podstawy szacowania niepewności wzorcowania i wyników oznaczeń analitycznych,
 • w jaki sposób wykonywać  pomiary pH i przewodności elektrycznej właściwej (konduktometryczne) zapewniając spójność pomiarową,
 • w jaki sposób wykonywać pomiary masy i objętości oraz oznaczenia analityczne wykorzystujące pomiary tych wielkości zapewniając spójność pomiarową.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach  laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • pracownikach wykonujących analizy chemiczne, m.in. pH, konduktometryczne, miareczkowe, grawimetryczne,
 • osobach pragnących usystematyzować swą wiedzę i poszerzyć kompetencje,
 • osobach odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz podstawowe terminy i definicje metrologiczne,
 • zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki  pomiarów pH, konduktometrycznych,  grawimetrycznych i miareczkowań wolumetrycznych.
 • poznasz metodykę wzorcowania  i pomiarów oraz szacowania niepewności w ww. analizach chemicznych

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • terminy i definicje metrologiczne,
 • spójność metrologiczna w analizach chemicznych, rola materiałów odniesienia,
 • podstawy szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • podstawy teorii pomiarów pH (m.in. definicja pH, wzorcowanie i wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty pomiarów pH (m.in. efekty temperaturowe, środowiska, wybór elektrody),
 • podstawy teorii pomiarów konduktometrycznych (definicja, wzorcowanie, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności).

Dzień drugi:

 • podstawy teorii pomiarów konduktometrycznych (definicja, wzorcowanie, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności) cd.,
 • praktyczne aspekty pomiarów konduktometrycznych (m.in. efekty temperaturowe, polaryzacja elektrod, wybór czujnika konduktometrycznego),
 • podstawy teorii pomiarów masy i objętości (m.in. zasada pomiarów, wzorcowanie (m.in. kolb miarowych biuret, pipet)), szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • dobra praktyka ważenia i pomiarów objetości,
 • metody analiz chemicznych wykorzystujące pomiary masy i objętości (m.in. grawimetryczna, miareczkowania wolumetrycznego).
 • przykłady oznaczeń grawimetrycznych, szacowanie niepewności.
 • sporządzanie roztworów wzorcowych i próbek do analiz, szacowanie niepewności.

Dzień trzeci:

 • podstawy teoretyczne miareczkowania wolumetrycznego (m.in. typy miareczkowań, wzorcowanie (wyznaczenie miana), materiały odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty miareczkowania (m.in. wybór odpowiedniego materiału odniesienia do wyznaczenia miana titranta, wybór właściwego trybu i parametrów miareczkowania, wybór odpowiedniej metody wyznaczania punktu końcowego).

Nasz ekspert: 

 • dr chemii, wieloletni kierowniklaboratorium wzorcującego, ekspert w dziedzinie metrologii chemicznej (m.in. metod elektrochemicznych i  klasycznych metod analiz chemicznych), doświadczony auditor techniczny systemu zarządzania jakością.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 08.10.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 09.10.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 11.10.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena przy zgłoszeniu
pierwszej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,00 zł
Cena przy zgłoszeniu
drugiej i kolejnej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 38
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK