Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/IM/06/19
Akademia badania paliw, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


Analiza trendów wyników sterowania jakością na przykładach metod badawczych dla branży paliwowej. - Kraków, czerwiec


Wykonując badania pracując w laboratoriach branży paliwowej powinieneś:

 • znać aktualne wymagania w zakresie potwierdzania ważności wyników badań,
 • umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami jakości,

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji w zakresie metod badawczych dla branży paliwowej,
 • osobach zainteresowanych zmianami w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z nowym wydaniem normy 17025,
 • pracownikach wykonujących badania i odpowiedzialnych za monitorowanie jakości wyników.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz efektywne i nowoczesne narzędzia monitorowania jakości wyników, nauczysz się je stosować w praktyce laboratoryjnej, co pomoże Ci wzbogacić Twoje kompetencje oraz pozycję w laboratorium,
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dzięki czemu będziesz na bieżąco z wszystkimi obowiązującymi zasadami co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium,

Program szkolenia:

 • Kompendium statystyczne – podstawy statystyki,
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników – różnice i podobieństwa w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • Techniki wykrywania trendów:
  • analiza graficzna,
  • współczynniki korelacji,
  • prosta regresja liniowa,
 • Interpretacja wyników analizy trendów – diagnostyka wyniku poza trendem,
 • Postępowanie z wynikiem poza trendem,
 • Monitorowanie jakości wyników poprzez analizę trendów w zakresie:
  • sprawdzanie(-enia) funkcjonalnego wyposażenia do pomiarów i badań,
  • sprawdzenia bieżącego wyposażenia pomiarowego,
  • analizy świadectw wzorcowania,
  • analizy składowych budżetu niepewności,
 • Karty kontrolne– niezawodne narzędzie stosowane w monitorowaniu jakości wyników:
  • konstruowanie i porównywanie kart kontrolnych,
  • techniki statystyczne stosowane w ocenie kart kontrolnych,
 • Analiza trendów wyników programów PT/ILC– przykłady graficznej prezentacji oraz  zastosowanie do np.:
  • oceny jakości analiz na przestrzeni czasu,
  • porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne),
 • Przykłady analizy trendów różnych typów danych z branży paliwowej.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 05.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 06.06.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK