Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/PB/04/18
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Analiza śladu węglowego i śladu wodnego - Zakopane, kwiecień


Pracując jako specjalista w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska/wykonując bilansowanie procesów przemysłowych powinieneś znać: ochrony środowiska:

 • koncepcję tzw. śladów środowiskowych m.in. śladu węglowego (carbon footprint) i śladu wodnego (water footprint)
 • metodykę wyznaczania wielkości śladu węglowego dla procesu technologicznego, organizacji, produktu,
 • metodykę szacowania wielkości śladu wodnego dla procesu technologicznego, produktu, organizacji,  
 • metodologię LCA (Life Cycle Assessment) w zakresie zarządzania środowiskiem.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach pracujących w różnych branżach i stających przed wyzwaniami związanymi z przesłankami zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia wody,  zarówno w życiu codziennym człowieka, jak i przez organizacje, w procesach technologicznych oraz towarzyszące wytworzeniu określonego produktu,
 • Osobach przygotowujących projekty, w których jednym z wymaganych elementów jest analiza śladów: węglowego i wodnego.

Biorąc udział w szkoleniu:

 

 • zapoznasz się z ogólnymi zasadami obliczania „śladu węglowego” i „śladu wodnego” dla organizacji, procesu technologicznego i produktu, co ułatwi Ci sporządzenie mapy procesowej, zebranie wiarygodnych danych, wykonanie bilansu w aspekcie określenia emisji bezpośrednich i pośrednich (w przypadku śladu węglowego) i składowych "zielonej", "niebieskiej" i "szarej" śladu wodnego.
 • poznasz metodologię LCA (Life Cycle Assessment) dzięki czemu będziesz mógł obliczyć ślad węglowy
 • i ślad wodny w całym cyklu życia produktu i/lub technologii oraz zaplanować działania w celu jego zmniejszenia. 

Program szkolenia:

 • koncepcja tzw. „śladu środowiskowego”, w tym  śladu węglowego (carbon footprint) i „śladu wodnego” (water footprint),
 • podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego i śladu wodnego dla organizacji, operacji (czynności, technologii) i produktów,
 • metodyka LCA (Life Cycle Assessment) oceny cyklu życia produktu,  
 • metodologia obliczania śladu węglowego i śladu wodnego, kalkulatory „śladów środowiskowych”, 
 • ślady środowiskowe dla procesu, organizacji, produktu,
 • metodologia obliczeń śladu środowiskowego dla konkretnej organizacji,
 • metodologia obliczeń śladu środowiskowego dla procesu technologicznego (technologii),
 • określenie metodologii obliczania śladu środowiskowego dla konkretnego produktu,
 • określenie granic i zasięgu śladu środowiskowego dla konkretnego produktu,
 • przedstawianie wyników partnerom biznesowym,
 • działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu środowiskowego.

Nasz Ekspert:

 • Kontraktowy Auditor PCA. Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista z zakresu technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Kierownik i główny wykonawca projektów finansowanych przez Europejski Instytut Technologiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i krajowe podmioty gospodarcze, konsultant firm z branży paliwowo-energetycznej. Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 17.04.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 18.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.04.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK