Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW1/ML/11/19
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa, listopad


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując badania sensoryczne wody powinieneś znać:

 • zasady przeprowadzania badań sensorycznych
 • czynniki wpływające na wynik analizy sensorycznej
 • Wymagania normy PN-EN 1622 „Analiza wody. Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN)’’.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownikach oraz pracownikach laboratoriów badającyh wodę
 • pracownikach odpowiedzialnych za wykonywanie badań sensorycznych wody

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz zasady przeprowadzania badań sensorycznych, dzięki czemu wzbogacisz wiedzę i będziesz efektywniej wykonywał swoją pracę
 • Dowiesz się jakie czynniki wpływają na wynik analizy sensorycznej, dzięki czemu będziesz poprawnie wykonywać badania i unikniesz powszechnych błędów
 • Uzyskasz wiedzę na temat walidacji i szacowania niepewności metody sensorycznej, co zaoszczędzi Twój czas poświęcony na samodzielne wyszukiwanie tych informacji

 Program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia w analizie sensorycznej.
 • Czynniki wpływające na wynik analizy sensorycznej.
 • Zasady przeprowadzania badań sensorycznych.
 • Organizacja pracowni analizy sensorycznej, w oparciu o normę PN-ISO 8589 „Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej”.
 • Wybór osób do zespołu oceniającego smak i zapach, w oparciu o normy: PN-ISO 8586-1: ,,Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających”; PN - ISO 5496: „Analiza sensoryczna. Metodologia. Wprowadzenie i szkolenia oceniających w wykrywaniu i rozpoznawaniu zapachów”; PN-ISO 3972 „Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej”.
 • Omówienie testów na wrażliwość sensoryczną:

- test na rozpoznawanie podstawowych wzorców smaku;

- test na progi wrażliwości smakowej;

- test na rozpoznawanie podstawowych wzorców zapachu;

- test na progi wrażliwości zapachowej.

 • Wymagania normy PN-EN 1622 „Analiza wody. Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN)’’.
 • Omówienie metod oznaczania smaku i zapach:

- metoda pełna parzysta i trójkątowa wyboru niewymuszonego;

- metoda uproszczona pełna i trójkątowa wyboru niewymuszonego;

- metoda uproszczona jakościowa.

 • Opracowanie wyników testu wstępnej selekcji, zgodnie z normą PN-EN 1622. 
 • Interpretacja wyników oceny smaku i zapachu.
 • Jak przeprowadzić walidację metody sensorycznej? Cechy charakterystyczne metody oznaczania liczby progowej smaku i zapachu
 • Identyfikacja źródeł niepewności metody sensorycznej.
 • Zachowanie spójności pomiarowej w analizie sensorycznej
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie analizy sensorycznej wody. Koordynator zespołu oceniającego smak i zapach wody do spożycia, koordynator badań biegłości. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy sensorycznej wody.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 06.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK