Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/PB/11/19
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe , odpady


Akredytowane pobieranie próbek odpadów do badań – reprezentatywność, walidacja, szacowanie niepewności- Kraków, listopad


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:

 • Zasadę, że badanie należy traktować jako całość procesów obejmujących: pobieranie próbki, postępowanie z próbką oraz jej analizę w laboratorium ,
 • Ogólne zasady pobierania reprezentatywnej próbki,
 • Wielkość niepewności wnoszonej przez pobieranie próbki.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Laboratoriach wdrażających pobieranie próbek odpadów do badań
 • Osobach prowadzących walidację metod pobierania próbek odpadów
 • Laboratoriach starających się o akredytację metod pobierania próbek odpadów

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak pobierać reprezentatywne próbki odpadów różnego rodzaju co przyczyni się do usprawnienia oraz ułatwienia codziennej pracy w laboratorium.
 • Nauczysz się walidacji stosowanej procedury pobierania próbek odpadów i paliw wtórnych, dzięki czemu unikniesz powszechnie popełnianych błędów.
 • Dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy związane pobieraniem próbek, w szczególności odpadów i nauczysz się jak ich uniknąć co wpłynie na rzetelność pobierania próbek.

 Program szkolenia:

 • Ustawa o odpadach: zakres i podstawowe definicje, klasyfikacja i katalog odpadów, gospodarka odpadami, przetwarzanie odpadów, składowanie odpadów.
 • Rodzaje odpadów.
 • Pobieranie próbek odpadów: od próbki pierwotnej przez próbkę ogólną do próbki analitycznej. Reprezentatywność próbki: techniki umożliwiające pobranie próbki reprezentatywnej do celu badania.
 • Norma PN-EN 14899 „Charakteryzowanie odpadów. Pobieranie próbek materiałów – Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek” – omówienie.
 • Norma PN-EN 15442 „Stałe paliwa wtórne – Metody pobierania próbek” – omówienie.
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych– zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych.
 • Walidacja procedury pobierania próbek odpadów: określenie wielkości i liczby próbek pierwotnych; określenie minimalnej masy próbki ogólnej; określenie dokładności pobierania próbki, precyzji pobierania próbki, niepewności pobierania próbki.
 • Wyznaczenie minimalnej liczby próbek pierwotnych i masy próbki ogólnej jako kompromis pomiędzy dokładnością i precyzją pobierania a kosztami
 • Procedury sprawdzania dokładności pobierania próbek odpadów.
 • Praktyczny przykład obliczeń walidacyjnych
 • Konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników (problemy można zgłaszać przed szkoleniem, żeby prowadzący się przygotował)

Nasz ekspert:

 • Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 12.11.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 13.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 14.11.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 210,00 zł brutto: 1 488,30 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK