Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/01/20
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/AO/01/20
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych- Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/01/20
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym- Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020 - 29.01.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/01/20
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020 - 29.01.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/01/20
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Badanie oświetlenia elektrycznego- Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020 - 29.01.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK1/01/20
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. Warsztaty - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020 - 29.01.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/JKK/01/20
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020 - 29.01.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/01/20
Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, styczeń 2020
Warszawa, 28.01.2020 - 29.01.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW1/01/20
Wykrywanie GMO w żywności i paszach - wymagania prawne i metody badań - Warszawa, styczeń
Warszawa, 29.01.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/02/20
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, luty 2020 r
Warszawa, 05.02.2020 - 07.02.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK