Aktualne szkolenia

Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PJ/04/19
Olej opałowy lekki i ciężki – Mazut. Wygania normatywne dla olejów elektroizolacyjnych i przekładniowych stosowanych w energetyce - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/19
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Praktyczne porady- Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/05/19
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe , odpady LW2/PB/05/19
Akredytowane pobieranie próbek odpadów do badań – reprezentatywność, walidacja, szacowanie niepewności- Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/05/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/05/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium. Warsztaty.- Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/05/19
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/AD/05/19
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/05/19
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/MGG/05/19
Analiza śladu węglowego - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK