Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/MB/09/19
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/09/19
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/09/19
Praktyczne wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/09/19
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/09/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/09/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/09/19
Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BP/09/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/GML/09/19
Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - wymagania REACH, CLP, akty krajowe - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/09/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK