Aktualne szkolenia

Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Prawo i OOŚ OL1/TB/09/17
Nowe Prawo wodne - nowe regulacje organizacyjne i prawne - Lublin, wrzesień
Lublin, 22.09.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LD1/JM/09/17
Badanie zapylenia w środowisku pracy - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LD1/PD/09/17
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/PB/09/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD2/WK/09/17
Miarodajność wyników - cel procesu wg znowelizowanej normy EN ISO 17025- Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LD2/ZM/09/17
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/BW/09/17
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LD2/SZ/09/17
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LD2/IM/09/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Akademia Kierownika
Kierownik Laboratorium XXI wieku
Janów Podlaski, 03.10.2017 - 06.10.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK