Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/DD/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Źródła błędów i najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach środowiska pracy. 09 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 09.04.2020
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/04/20
Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - kwiecień 2020 r., Zakopane
Zakopane, 21.04.2020 - 24.04.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AS/04/20
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe LZ3/MIM/04/20
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/04/20
Gospodarowanie odpadami - radykalne zmiany wymagań w 2019 i 2020 r. Elektroniczna ewidnecja odpadów (BDO) - Zakopane, kwiecień 2020
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/04/20
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze LZ3/ZS/04/20
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, kwiecień 2020
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/04/20
Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne - Warszawa, kwiecień 2020 r.
Warszawa, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia badania paliw, Szkolenia trzydniowe LZ3/BPP/04/20
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. - Zakopane, kwiecień.
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/04/20
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK