Aktualne szkolenia

Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/09/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/MR/09/18
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/SZ/09/18
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/09/18
Wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty przygotowujące do zmian w systemie zarządzania. Procesy, ryzyko w laboratorium akredytowanym. - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BW/09/18
Zmiany w zarządzaniu jakością pożywek mikrobiologicznych wprowadzone w 2017 i 2018r.; Przygotowywanie i kontrola jakości pożywek w laboratoriach diagnostycznych, farmaceutycznych, badających żywność, pasze, wodę, kosmetyki. - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/10/18
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/GML/10/18
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/WKO/10/18
Teoria i praktyka pomiarów pH i konduktometrycznych. Zapewnienie jakości metrologicznej wyników pomiarów - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/10/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/10/18
Wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty przygotowujące do zmian w systemie zarządzania. Procesy, ryzyko w laboratorium akredytowanym. - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK