Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LD1/PD/06/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/06/18
Dostosowanie systemu zarządzania w Laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LD2/PB/06/18
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LD2/MZ/06/18
Wdrożenie nowej normy 17025 w laboratorium wodno-ściekowym. Spójność pomiarowa, nadzór nad wyposażeniem i doskonalenie kompetencji technicznych - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/06/18
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg. Nowych wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LD1/JMZ/06/18
Norma PN_ISO 5667-11 oraz PN_ISO 5667-14 – w zakresie poboru próbek wody podziemnej - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/06/18
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 06.06.2018 - 08.06.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Szkolenia jednodniowe LW1/MP/06/18
Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – przepisy UE, dokumenty potwierdzające zgodność, zagrożenia - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/06/18
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/06/18
Praktyczne podejście do spójności pomiarowej w analityce z uwzględnieniem zmian w normie ISO/IEC 17025:2017 i DA -06 - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK