Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia środowiska pracy LD1/JM/09/17
Badanie zapylenia w środowisku pracy - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LD1/PD/09/17
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/PB/09/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Akademia Kierownika
Kierownik Laboratorium XXI wieku
Janów Podlaski, 03.10.2017 - 06.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/IJ/10/17
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW1/TK/10/17
Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.– stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/WK/10/17
Spójność pomiarowa i DA-06 w praktyce analitycznej - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW1/WS/10/17
Wymagania związane ze stosowaniem i użytkowaniem urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia farmacji LW1/AA/10/17
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Prawo i OOŚ OW2/OOS/10/17
Ocena oddziaływania na środowisko - aspekty prawne i techniczne - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK