Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK2/02/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LL1/HW/02/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym - Lublin, luty
Lublin, 27.02.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/WS/02/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/02/19
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/AB/02/19
Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/BP/02/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/02/19
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, luty
Wrocław, 28.02.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/03/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i znowelizowanych dokumentów PCA. - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/03/19
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, Marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/03/19
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK