Referencje

Instytut Nafty i Gazu. Państwowy Instytut Badawczy

www | List referencyjny
...Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników(...)

Ministerstwo Środowiska

www | List referencyjny
...Szkolenia były wysoko oceniane przez uczestników, a ich najmocniejszą stroną byli wykładowcy i trenerzy.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

www | List referencyjny
...Szkolenie (...) było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący wykazał doskonałą znajomość tematu.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

www | List referencyjny
...Pragniemy wyróżnić i polecić Państu firmę CE2 Centrum Edukacji jako solidnego i doświadczonego dostawcę usług szkoleniowych.

Multiconsult

www | List referencyjny
...Współpraca z CE2 Centrum Edukacji przebiegła pomyślnie i zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami Zamawiającego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

www | List referencyjny
...Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i z należytą starannością, a firma CE2 Centrum Edukacji jest firmą godną polecenia do współpracy.

Rejonowe Laboratorium MPS Dębogórze

www | List referencyjny
...Ciekawa forma warsztatów, dużo przykładów praktycznych (...) Twórcze podejście do tematyki. Usługa została wykonana z należytą starannością i bez zastrzeżeń.

PKP CARGO

www | List referencyjny
...Podsumowując dotychczasową współpracę możemy polecić firmę CE2 Centrum Edukacji jako zaangażowanych profesjonalistów i godnych zaufania partnerów.

Tarnobrzeskie Wodociągi

www | List referencyjny
...z całą odpowiedzialnością możemy polecić Firmę CE2 Centrum Edukacji każdej Firmie dbającej o rozwój zawodowy pracowników oraz o podnoszenie ich kwalifikacji.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

www | List referencyjny
...Szkolenia zostały przygotowane i zrealizowane w sposób profesjonalny oraz dostosowany do specyfiki naszego Laboratorium tym samym spełniając nasze cele i oczekiwania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

www | List referencyjny
...w trakcie szkolenia uczestniczyliśmy w ciekawej dyskusji i uzyskaliśmy pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów.

Ośrodek Badań i Konrtoli Środowiska

www | List referencyjny
...usługa została zrealizowana profesjonalnie oraz na wysokim poziomie technicznym (...) mamy nadzieję na kontynuację współpracy w zakresie szkoleń.

Instytut Badań Inżynieryjnych LABOR AQUILA

www | List referencyjny
...rekomenduję firmę CE2 Centrum Edukacji z Lublina jako solidnego i profesjonalnego organizatora szkoleń dotyczących działalności systemowej i technicznej laboratoriów badawczych.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

www | List referencyjny
...Z usług firmy korzystaliśmy po raz pierwszy (...) Polecamy firmę CE2 Centrum Edukacji jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Krajowa Spółka Cukrowa S. A.

www | List referencyjny
...w oparciu o dotychczasowe doświadczenie możemy poświadczyć wysoki poziom usług oferowanych przez firmę CE2 Centrum Edukacji...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

www | List referencyjny
...trudne zagadnienia procesu auditowania zostały precyzyjnie, przystępnie i dokładnie wyjaśnione oraz poparte przykładami wynikającymi z dużego doświadczenia i merytorycznej wiedzy prowadzącego...

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

www | List referencyjny
...na szczególne uznanie zasługuje troska Firmy o dobór wykładowców do prowadzenia poszczególnych bloków tematycznych...

Pestila Sp. z o. o.

www | List referencyjny
...należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

www | List referencyjny
...współpraca z CE2 Centrum Edukacji przebiegła pomyślnie i zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami Zamawiającego...

Synthos Dwory 7 Sp. z .o.o s.j.

www | List referencyjny
...z pełnym przekonaniem stwierdzam, że CE2 Centrum Edukacji jest partnerem godnym polecenia...

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S. A.

www | List referencyjny
...na szczególne uznanie zasługuje troska prowadzącej szkolenie o dostosowanie programu szkolenia do naszych specyficznych potrzeb...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

www | List referencyjny
...polecamy firmę CE2 Centrum Edukacji jako profesjonalistę godnego zaufania w zakresie realizacji szkoleń z zakresu Pceny oddziaływania na środowisko...

Chemeko Sp. z o. o.

www | List referencyjny
...z przyjemnością rekomendujemy CE2 Centrum Edukacji jako rzetelnego kontrahenta wszystkim potencjalnym zleceniodawcom dbającym o rozwój zawodowy swoich pracowników...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

www | List referencyjny
...szkolenie w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć, jak również w zakresie organizacyjnym...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

www | List referencyjny
...firma CE2 Centrum Edukacji wywiązała się ze zleconego zadania w pełnym zakresie...

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

www | List referencyjny
...firma CE2 Centrum Edukacji wywiązała się ze zleconego zadania w pełnym zakresie...

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

www | List referencyjny
...wysoki poziom wiedzy i kompetencji trenerów oraz profesjonalizm w podejściu do odbiorców cyklu szkoleń sprawia, że z przyjemnością polecam firmę CE2 Centrum Edukacji jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych...

Lhosit Polska Sp. z o. o.

www | treść wiadomości e-mail
...uczestnicy wysoko ocenili Pana Trenera - bardzo ciekawe szkolenie, dostosowane do mozliwości i dynamiki grupy. Event wieczorny równiez uzyskał wysoka ocenę...

Centrum Badań Jakości Sp. z o. o.

www | List referencyjny
...usługa ta wykonana została w sposób profesjonalny, prawidłowy oraz bezżadnych zastrzeżeń.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

www | List referencyjny
...tak wykonana usługa odznaczyła się odpowiednim przygotowaniem, zaangażowaniem pracowników oraz perfekcyjnym wsparciem technicznym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

www | List referencyjny
...zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www | List referencyjny
...przeszkolono łącznie 600 osób(...), zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami Zamawiającego...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

www | List referencyjny
...polecamy każdej firmie dbającej o rozwój zawodowy pracowników...

Wojewódzki Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

www | List referencyjny
...szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością i rzetenością...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

www | List referencyjny
...szkolenie...

Tauron Ciepło S. A.

www | List referencyjny
...z przyjemnością polecamy CE2 Centrum Edukacji jako rzetelnego i godnego zaufania partnera w realziacji programów szkoleniowych...

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

www | List referencyjny
...szkolenie przeprowadzone profesjonalnie pod kątem merytorycznym i dydaktycznym...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

www | List referencyjny
...uczestnicy mieli możiwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedz...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim

www | List referencyjny
...CE2 Centrum Edukacji jest firmą rzetelną, profesjonalną i świadczącą usługi na wysokim poziomie...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

www | List referencyjny
...pragniemy udzielić referencji firmie CE2 (...) za profesjonalne podejście i solidne przygotowanie cyklu szkoleń merytorycznych...

Tauron Wytwarzanie S. A.

www | List referencyjny
...z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować firmę CE2 Centrum Edukacji jako dostawcę wartościowych usług szkoleniowych...

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

www | List referencyjny 1 2
...wysoko oceniam zarówno organizację, jak i poziom merytoryczny wszystkich szkoleń...

Wojewódzki Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

www | List referencyjny
...z usług CE2 korzystaliśmy wielokrotnie i jest to dostawca usług szkolniowych oceniony bardzo dobrze przez kierownictwo techniczne Działu Laboratoryjnego...

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie

www | List referencyjny
...pragniemy zarekomendować usługi oferowane przez CE2 Centrum Edukacji w zakresie przeprowadzania szkoleń organizowanych na potrzeby firm doskonalących już wdrożone systemy zarządzania...

Wojewódzki Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

www | List referencyjny
...szkolenie rozwiązało nasze problemy, poszerzyło naszą wiedzę, przeprowadzone było z angazowaniem uczestników do aktywności i w pozytywnej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

www | List referencyjny
...przygotowane materiały szkoleniowe cikawie i wyczerpująco opisywały omawiane zagadnienia, prowadzenie szkolenia oraz sposób przekazania wiedzy przez wykładowcę również zostały ocenione przez uczestników bardzo wysoko...

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www | List referencyjny
...przeszkolono łącznie 400 osób(...) zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami...

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach

www | List referencyjny
...firma CE2 Centrum Edukacji (...) zrealizowała z należytą starannością szkolenie...

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

www | List referencyjny
...powierzone szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym terminie...

ORLEN Laboratorium Sp. z o. o.

www List referencyjny
...szkolenie przeprowadzone przez CE2 Centrum Edukacji zostało wysoko ocenione, zarówno pod kątem przekazanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

www List referencyjny
...szkolenia były zorganizowane w sposób sprawny, ich realizacja odbywała się zgodnie z programem, a materiały szkoleniowe nie budziły żadnych zastrzeżeń...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środodowiska w Rzeszowie

www List referencyjny
...polecamy firmę CE2 jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie...

KOMAG Instytut Techniki Górniczej

www List referencyjny
...pracownicy Instytutu ocenili bardzo wysoko poziom merytoryczny szkolenia, a w szczególności wysokie kwalifikacje i odpowiednie umiejętności dydaktyczne prowadzącego...

COBICO Sp. z o. o.

www List referencyjny
...na podstawie kilkuletniej współpracy możemy polecić firmę CE2 jako rzetelną organizację szkoleniową świadczącą usługi na wysokim poziomie...

Centrum Badań Jakości Sp. z o. o.

www List referencyjny
...po przeprowadzonych wykładach otrzymaliśmy od firmy CE2 Centrum Edukacji szczegółowe raporty ze szkoleń...

Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne EKOTERRA Sp. z o. o. w Kielcach

www | List referencyjny
...miło nam zatem poinformować, że Firma CE2 realizuje usługi szkoleniowe w sposób rzetelny i profesjonalny, przez co staje się godnym polecenia partenerem w realizacji planów szkoleniowych...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu

www | List referencyjny
...szkolenie zrealizowane zostało zgodnie z naszym zamówieniem, zostało przygotowane z dużą starannością i spełniło wszystkie nasze oraz naszych zaproszonych gości oczekiwania...

Opinia uczestnika szkolenia otwartego

Referencje
...prowadzący szkolenie wykazał się ogromna wiedzą i umiejętnością odpowiedniego przekazu wiadomości...

Opinia uczestnika szkolenia otwartego

Referencje
...osoba prowadząca szkolenie - Pani Profesor, super wykładowca. Wasza organizacja szkolenia też bez zarzutów...

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

www | List referencyjny
...wszystkie szkolenia, zorganizowane w 2010 r. przez CE2 Centrum Edukacji w Lublinie, zostały ocenione bardzo wysoko przez pracowników PIWet-PIB w Puławach...

Związek Producentów Cukru w Polsce

www | List referencyjny
...na podstawie naszych doświadczeń i dotychczasowej współpracy z firmą CE2 polecamy ją wszystkim zainteresowanym...

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

www | List referencyjny
...z przeprowadzonych po szkoleniu ankiet wynika, że uczestnicy kursu wysoko oceniają pracę wykładowcy, jego komeptencje oraz sposób prowadzenia zajęć...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

www | List referencyjny
...ekspert prowadzący szkolenie w ocenie uczestników został oceniony wysoko - prowadził szkolenie w spoób logiczny i zrozumiały, wyczerpująco odpowiadał na pytania...

Südzucker Polska S.A.

www | List referencyjny
...z całą pewnością można stwierdzić, iż szkolenie spełniło oczekiwane stawiane przez firmę Südzucker Polska S.A....

Vattenfall Heat Poland S.A.

www | List referencyjny
...niniejszym oświadczam, że powyższa usługa została wykonana należycie...

ZACHEM S.A.

www | List referencyjny
...polecamy firmę CE2 Centrum Eduakcji jako sprawdzonego partnera szkoleniowego...

PKP CARGO S.A.

www | List referencyjny
...podsumowując dotychczasową współpracę możemy polecić firmę CE2 Centrum Edukacji jako zaangażowanych profesjonalistów i godnych zaufania...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

www | List referencyjny
...dziękuję za całokształt współpracy organizacyjnej (...), za stały merytoryczny kontakt telefoniczny, listowy i elektroniczny...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

www | List referencyjny
...firma CE2 Centrum Edukacji z Lublina jest godna polecenia jako organizator szkoleń u klienta...

ELPOLAB Sp. z o.o.

www | List referencyjny
...jesteśmy usatysfakcjonowani współpracą z firmą CE2 Centrum Eduakcji, mamy nadzieję również w przyszłości korzystać z jej usług...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

www | List referencyjny
...cechą charakterystyczną szkoleń przeprowadzoncyh przez firmę CE2 jest dopasowanie szkolenia do potrzeb słuchaczy...

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

www | List referencyjny nr 1, 2
...o wyborze organizatora szkoleń zdecydowała przede wszystkim umiejętność szybkiego reagowania na nasze potrzeby oraz elastyczne podejście do terminów organizowanych szkoleń...
...z uwagi na profesjonalizm świadczonych przez CE2 usług szkoleniowych współpracę oceniamy jako satysfakcjonującą i polecamy firmę przyszłym klientom...

PKP INTERCITY S.A.

www | List referencyjny
...szkolenie było zrealizowane zgodnie z programem, poprowadzili je trenerzy cieszący się wysokim uznaniem w środowisku zawodowym...

Huta Stalowa Wola S.A.

www | List referencyjny
...cel szkolenia (...) został skutecznie osiągnięty...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

www | List referencyjny
...przygotowane materiały szkoleniowe ciekawie i wyczerpująco opisywały omawiane zagadneinia, prowadzenie szkolenia oraz sposób przekazania wiedzy przez wykłądowcę również zostały ocenione przez uczestników bardzo wysoko...

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

www | List referencyjny nr 1, 2, 3
...wysoko oceniam marytoryczne przygotowanie wykładowców i ich umiejętność dzielenia się nabytą wiedzą...
...firma ta rzetelnie i terminowo realizuje swoje zobowiązania, dodając każdorazowo nie tylko słodką niespodziankę, ale przede wszystkim życzliwość swoich pracowników...
...bardzo dobre, fachowe przygotowanie wykładowcy, zaangażowanie i wysoka kultura osobista, a także umiejętność przekazywania trudnych informacji w prosty sposób - to tylko wybrane pozytywy wykładowcy...
...waszą firmę poleciłabym każdemu, kto byłby zainteresowany zapewnieniem swoim pracownikom szkoleń fachowych i przeprowadzonych na najwyższym poziomie...

Spółka Wodno - Ściekowa PROSNA

www | List referencyjny
...uczestnicy wysoko ocenili poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowancyh w praktyce...

PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o.

www | List referencyjny
...firma wykładowców i trenerów na szkolenia rekrutuje spośród ekspertów, zapewniając tym samym wysoki poziom oferowanych usług...

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

www | List referencyjny
...dziękując za przeprowadzone szkolenia chcę wyrazić swoje uznanie za sprawną organizację oraz jakość i osobiste zaangażowanie w ich realiację...

Związek Producentów Cukru w Polsce

www | List referencyjny
...firma CE2 dowiodła, że nie tylko posiada odpowiednią wiedze fachową, ale także, co w przypadku szkoleń ma równie duże znaczenie, potrafi tę wiedzę przekazać...

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji

www | List referencyjny
...na podkreślenie zasługuje bardzo wysoka kultura osobista wykładowcy oraz duża wiedza teoretyczna i praktyczna...

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu

www | List referencyjny
...firma CE2 potwierdziła, że nie tylko ma doświadczenie w organizacji szkoleń, ale również jest sprawna i rzetelna jeśli chodzi o wykonywanie opracowań dotyczących zakresu ochrony środowiska...

PTK Centertel Sp. z o.o.

www | List referencyjny
...firmę CE2 możemy polecić jako wysokiej jakości, bardzo rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

www | List referencyjny
...odpowiedni dobór tematów szkoleniai wysoki poziom ekspertów prowadzących wykłady podniósł w znacznym stopniu kwalifikacje naszych pracowników...

Elektrociepłownie Kujawskie Sp z o.o.

www | List referencyjny
...od początku firma wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie, spełniając nasze oczekiwania, co utwuerdza nas w przekonaniu, że firma jest partnerem godnym zaufania i polecenia...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

www | List referencyjny
...program szkolenia został orzystosowany do naszych konkretnych potrzeb (...), uczestnicy szkolenia ocenili bardzo wysoko poziom merytoryczny szkolenia...

Elektrociepłownie Warszawskie S.A

www | List referencyjny
...podkreślamy kompetencje zespołu organizacyjnego, jak również dydaktyczne umiejętności prelegentów...

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

www | List referencyjny
...wykonawca doskonale wywiązał się ze zleconych mu zadań zapewniając uczestnikom szkolenia wysoki poziom merytoryczny wykładów i sprawną oragnizację...

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

www | List referencyjny
...na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie i profesjonalizm zatrudnionych specjalistów oferujących kompleksowe doradztwo... 

List Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka

www | List referencyjny
...jest dla mnie wielką satysfakcją fakt, ze między innymi właśnie w tych dziedzinach dostarczają Państwo niezbędne wsparcie merytoryczne i wiedzę osobom, które ich potrzebują w swojej pracy... 
 

OK

OK