Referencje

Opracowania wymagane prawem ochrony środowiska

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

Identyfikacja źródeł hałasu


Opracowania wymagane prawem ochrony środowiska

Lp.

Nazwa właściciela instalacji

Rodzaj opracowania

1.

Nordzucker Polska S.A. Zakład w Chełmży 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

2.

Nordzucker Polska S.A. Zakład w Opalenicy

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

3.

Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gostyń 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

4.

Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gosławice

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

5.

Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Środa Wielkopolska

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

6.

Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Miejska Górka

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

7.

Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Góra Śląska

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

8.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

9.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Dobrzelin

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

10.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. we Włocławku

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

11.

Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

12.

Constantia Teich Poland Sp. z o. o.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

13.

Constantia Teich Poland Sp. z o. o.

Raport Oddziaływania na Środowisko

14.

Pamapol S.A.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

15.

Sabat Sp z o. o. w Lublinie

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

16.

Rigips Polska - Stawiany Sp z o. o.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

17.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Pomiary i wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza

18.

Supon - Lublin Sp z o. o.

Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza

19.

Prescott w Chełmie

Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza 

20.

Plastform Sp. z o.o. w Lublinie

Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza

21.

Robinson Packaging Innovation 

Zarządzanie ochroną środowiska (sprawdzenie obliczeń opłaty produktowej, naliczenie opłaty, uregulowanie gospodarki odpadami, bieżąca obsługa firmy w zakresie oś, wniosek o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów) 

22.

Wiedemann Poska Sp. z o. o. 

Wykonanie koncepcji projektowej gospodarki wodno- ściekowej dla Cukrowni Malbork i Nowy Staw 

23.

Mondi Packaging Solec Sp. z o. o. 

Opracowanie dokumentacji uzupełniającej wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (w części dot. powietrza) 

24.

BSO Polska S. A. 

Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

25.

Spółdzielnia POLFRAMET

Opracowanie wniosku o pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosku o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza

26.

PPHU Winyl-Pol Wybacz Sp. J.

Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza

27.

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.

Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

28.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego

29.

Mondi Packaging Solec Sp. z o. o.

Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

30.

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie

Wykonanie dokumentacji technicznej na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność woj. lubelskiego

31.

Krajowa spółka Cukrowa S.A. w Toruniu,
Oddział Cukrownia Krasnystaw

Wykonanie wniosku wraz z karta informacyjną na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji „Budowa linii do produkcji biogazu”

32.

Krajowa spółka Cukrowa S.A. w Toruniu,
Oddział Cukrownia Krasnystaw

Realizacja projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie Biogazowni w Oddziale KSC S.A. – Cukrowni Krasnystaw.

33.

Gospodarstwo Szklarniowe
LEONOW Sp. z o.o. w Leonowie

Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

34.

Cemex Polska Sp. z o.o.

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko

35.

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

36.

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.

Wykonanie zgłoszenia instalacji emitującej zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do środowiska

37.

Krajowa Spółka Cukrowa - Oddział Cukrownia Malbork

Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Cukrownia Malbork

38.

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie

Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu woj. lubelskiego na lata 2009-2032”.

39.

Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gostyń  

Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

40.

Grupa Ożarów-Zakład Cementownia Rejowiec 

Wykonanie Wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

41.

Pfeifer&Langen Glinijeck S.A. 

Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

42.

Pfeifer&Langen Glinijeck S.A. 

Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

43.

Pfeifer&Langen Glinijeck S.A. 

Wykonanie karty informacyjnej przedwsięzięcia

44.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork 

Wykonanie opracowania bilansu wodno-ściekowego

45.

Gospodarstwo Szklarniowe w Leonowie 

Wykonanie operatu ochrony powietrza

46.

Pamapol S.A. 

Wykonanie karty informacyjnej przedwsięzięcia

47.

Südzucker Polska S.A.-Cukrownia Cerekiew

Wykonanie przeglądu środowiskowego w aspekcie obecnych i projektowanych wymagań prawnych

48.

Europoles Sp.z o.o. 

Wykonanie opracowania obliczeń śladu węglowego

49.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

Wykonanie koncepcji projektowej dostosowania systemów kanalizacji :deszczowej,przemysłowej i sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków do obecnych warunków i wymagań prawnych

50.

Grupa Ożarów S.A.-Cementownia Ożarów 

Wykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami

51.

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej 

Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

52.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Sp.z o.o. we Włocławku 

Wykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami

53. GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
 
54. GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Wykonanie wniosku o pozwolenie zintegrowane
 
55. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Wykonanie analizy obiegu rtęci w instalacjach energetycznego spalania paliw

56. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Kompleksowe i jednolite rozwiązania raportowania do PRTR dla wszystkich oddziałów PGE GiEK S.A.
 
57. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  Opracowanie 16 raportów początkowych dla wszystkich instalacji IPPC PGE GiEK S.A.
58. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  Kompleksowe i jednolite rozwiązania raportowania do PRTR dla wszystkich 
59. Cementownia Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Wniosek pozwolenie zintegrowane wg nowych wymagań
60. Cementownia Małogoszcz Wniosek pozwolenie zintegrowane wg nowych wymagań
61. Cementowniwa Ożarów Wniosek pozwolenie zintegrowane wg nowych wymagań
62. Cementownia Rejowiec Wniosek pozwolenie zintegrowane wg nowych wymagań
63. EC Stalowa Wola Doradztwo formalno-prawne przy budowie nowego bloku hazowo-parowego
64. Cemex Sp. z o.o. Raport oddziaływania na środowisko
65. Cemex Sp. z o.o. Operaty wodno-prawne

 

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

Lp.

Laboratorium 

Rodzaj opracowania

 1.

Arctic Paper Kostrzyn S. A. 

Przygotowanie Laboratorium badające środowisko pracy do akredytacji

2.

Ekotest w Bielsku - Białej Zakład Badań i Analiz Środowiska

Przygotowanie Laboratorium mierzącego emisję gazów i pyłów do powietrza oraz natężenia hałasu w środowisku do akredytacji

3.

PROEKO - ŁOMŻA w Łomży

Przygotowanie Laboratorium mierzącego emisję gazów i pyłów do powietrza oraz natężenia hałasu w środowisku do akredytacji

4.

Vet - Lab Brudzew

Przygotowanie Laboratorium mikrobiologicznego prowadzącego badania na materiale zwierzęcym do akredytacji

5.

Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz
Sp. z o. o.

Przygotowanie Laboratorium badającego wodę i ścieki do akredytacji

6.

Enersys Sp. z o.o.

Audit wewnętrzny systemu oraz Audit wewnętrzny kompetencji technicznych

7.

Pfleiderer Grajewo S.A.

Audit wewnętrzny systemu oraz Audit wewnętrzny kompetencji technicznych

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADEX” Marek Roszkowski

Przygotowanie Laboratorium mierzącego emisję gazów i pyłów do powietrza do akredytacji

9.

CUNI-EKO s.c.

Pomoc w opracowaniu dokumentacji w zakresie systemu zarządzania i kompetencji technicznych

10.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów” S.A.

Audit wewnętrzny kompetencji technicznych Laboratorium środowiska pracy

11.

Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych „ZUGIL” S.A.

Przygotowanie Laboratorium badające środowisko pracy do akredytacji

12.

„EKO DOM” Przedsiębiorstwo Usług Budownictwa i Ochrony Środowiska Sp. z o. o. w Grajewie

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

13.

AQUA - LAB Irena Wardęga

Przygotowanie Laboratorium badającego wodę i ścieki do akredytacji

14.

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Przygotowanie Laboratorium mierzącego emisję gazów i pyłów do powietrza do akredytacji

15.

Zakład Analityczno – Badawczy „LABOR - KOKS” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Audit wewnętrzny systemu oraz Audit wewnętrzny kompetencji technicznych

16.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

17.

Przedsiębiorstwo Usługowe EPRO

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

18.

SGL Carbon Polska SA

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

19.

International Paper Kwidzyn S.A.

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

20.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Skarżysku - Kamiennej

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji

 

Identyfikacja źródeł hałasu

Lp.

Przedsiębiorstwo

Identyfikacja źródeł hałasu

1.

Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

2.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - Oddział Cukrownia Kluczewo

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

3.

BSO Polska S.A

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

4.

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

5.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Malbork

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

6.

Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe
„EKOPOLIN” Sp. z o.o.

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

7.

Cementownia Warta S.A.

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

8.

Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

9.

Süedzucker Polska S.A. Cukrownia Strzelin

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

10.

Süedzucker Polska S.A. Cukrownia Ropczyce

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

11.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Oddział Cukrownia Dobrzelin

Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych

12. Pfeifer & Langen Cukrownia Środa Identyfikacja źródeł hałasu za pomocą zdjęć map akustycznych, projekt koncepcji i wykonanie zabezpieczeń
13. Pfeifer & Langen Cukrownia Glinojeck S.A. Projekt koncepcji zabezpieczeń akustycznych
14. Bell Polska S.A. Idetyfikacja źródeł hałasu na hali produkcyjnej


 
 

OK

OK