Laboratorium badawcze i wzorcujące

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Nasza oferta


Przygotowanie do akredytacji systemu zarządzania opartego
na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 • Rozpoznanie etapu wdrożenia systemu - audit wstępny
 • Sprawdzenie lub/i opracowanie dokumentacji - Księgi Jakości i księgi procedur
 • Sprawdzenie lub/i opracowanie dokumentacji technicznej (procedur badawczych, instrukcji, etc.)
 • Konsultacje w walidacji i oszacowaniu niepewności metod badawczych
 • Opracowanie wniosku
 • Audit przed oceną jednostki certyfikującej
 • Doroczne audity wewnętrzne


Audity wewnętrzne prowadzone przez Auditorów wiodących i technicznych

 • Termin dopasowany do potrzeb firmy
 • Atrakcyjna cena
 • Terminowo przygotowany, szczegółowy raport


Doradztwo i konsultacje w zakresie kompetencji technicznych

 • Wdrażanie nowych metod badawczych
 • Opracowanie procedur badawczych i instrukcji technicznych dla chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych metod badawczych
 • Walidacja metod badawczych - planowanie i opracowanie wyników
 • Szacowanie niepewności metod badawczych
 • Szacowanie niepewności wyników pomiarów
 • Opracowanie programów komputerowych do szacowania niepewności


Oferta CE2 Centrum Edukacji może być dostosowana do indywidualnych oczekiwań Zamawiającego. Oprócz dostosowania tematycznego, proponujemy elastyczny harmonogram, który może być dowolnie poszerzany lub ograniczany w zależności od potrzeb Klienta.

CE2 Centrum Edukacji współpracuje wyłącznie z ekspertami najwyższej klasy, auditorami kontraktowymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), którzy z należytą starannością we współpracy z Zamawiającym przygotują Jego laboratorium do akredytacji. 
 

OK

OK