Blog

Nowe wymagania dla transportu odpadów.

Dodano: 2016-06-09

Po długich i ciężkich zmaganiach z oporną materią już za chwilę będziemy mieli rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Pierwsza wersja projektu powstała we wrześniu 2014 r.
i spotkała się z szeroką krytyką – zgłoszono kilkadziesiąt uwag, z których, co rzadko spotykane, spora częśćzostała przez Ministerstwo uwzględniona. Wersja ostateczna, obecnie oczekująca na podpis Ministra i publikację, jest już znacznie lepsza, ale tak znacznie okrojona, że właściwie pozostały już tylko dwa nowe wymagania: oznakowanie tablicami ostrzegawczymi (z napisem „ODPADY”) samochodów przewożących odpady i obowiązek przewożenia wraz z odpadami dokumentu określającego ich rodzaj (ale nie ilość!) oraz dane zlecającego transport. Dotychczas praktykowane przez niektóre firmy znakowanie pojazdów tablicami z literą „A” będzie miało zastosowanie tylko przy przewozie transgranicznym.

więcej

Dlaczego nie warto oszczędzać na pomiarach emisji?

Dodano: 2015-12-04

 

Cena pomiary

Jednymi z zasad prowadzenia dobrych, z punktu widzenia technicznego i merytorycznego pomiarów emisji zanieczyszczeń jest aspekt biznesowy usług pomiarowych oraz świadomość osób przyjmujących później wyniki tych pomiarów.  Aspekt finansowy często bywa głównym elementem decyzyjnym przy wyborze wykonawcy.

więcej

Którym wydaniem normy posługujemy się w Polsce PN- EN 14181:2015, PN- EN 14181:2010, a może PN- EN 14181:2005? Kto powinien to rozstrzygnąć?

Dodano: 2015-12-03

 

Norma PN-EN 14181, nowa norma

Podczas ostatnich Warsztatów Emisyjnych, które miały miejsce w terminie 19-21 października w Zakopanem, zapoczątkowana została dyskusja na temat norm obcojęzycznych przywoływanych w polskich przepisach prawnych. W dyskusji skoncentrowaliśmy się szczególnie na normie PN-EN 14181, jednakże kwestia ta dotyczy również innych norm. Polskie Stowarzyszanie Laboratoriów Emisyjnych stoi na stanowisku, że normy  obcojęzyczne tylko przetłumaczone na język polski mogą być stosowane w obszarze prawnym. Nasze uzasadnienie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2014 roku 2014 roku  w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542), które cały czas nie jest zmienione i ma zastosowanie  odsyła do normy PN-EN 14181 bez wskazania roku tej normy.

więcej

Platforma dialogu – wirtualna baza wiedzy o obszarach Natura 2000

Dodano: 2015-08-20

Platforma dialogu – wirtualna baza wiedzy o obszarach Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą i jednocześnie najbardziej przyjazną człowiekowi formą ochrony przyrody. Z jednej strony skutecznie chroni to, co najcenniejsze, z drugiej nie ogranicza człowieka, który chce w zrównoważony sposób prowadzić różnoraką działalność.To idea, której głównym celem jest długoterminowe gospodarowanie i ochrona zasobów naturalnych, będących integralną częścią dziedzictwa narodów Europy, a także zachowanie różnorodności biologicznej przy uwzględnieniu wymagań gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych. Zachowanie różnorodności biologicznej może w niektórych przypadkach wymagać utrzymania lub wręcz inicjowania działalności człowieka. Do europejskiej sieci należą  obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Ważne jest zatem, by przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 w Polsce, podnosili swoją świadomość ekologiczną. W tym celu realizowany jest projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu".

więcej


 
 

OK

OK