Blog

Konferencja Kierownika Laboratorium XXI wieku

Dodano: 2017-09-15

Komunikowanie się jest podstawą wszystkich działań jakie podejmujemy w życiu. Ułatwia w kontaktowaniu się i pozwala rozwijać swoje umiejętności,  a co za tym idzie je udoskonalać.

więcej

Nowe normy - pomiary emisji 2017

Dodano: 2017-07-14

Wprowadzenie nowych norm do pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza może pozbawić przemysł wykonywania pomiarów po 1 sierpnia 2017 roku.

więcej

Reforma wodna

Dodano: 2016-09-07

W naszym kraju trwają obecnie prace nad przygotowaniem reformy gospodarki wodnej. Obowiązująca od 1 stycznia 2002 r. ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne od nowego roku ma zostać zastąpiona całkowicie nowym aktem prawnym. Założeniem jego autorów jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymogów unijnych oraz usunięcie z obrotu prawnego przepisów, które w praktyce dotychczas utrudniały zarządzanie zasobami wodnymi. 

więcej

Nowa ustawa o dostępie do zasobów genetycznych

Dodano: 2016-08-09

W związku z potrzebą uregulowania przepisów, które nakłada UE względem postanowień protokołu z Nagoi, Sejm uchwalił ustawę o dostępie do zasobów genetycznych. Protokół ten zakłada, iż podział korzyści pomiędzy tak zwanymi „dawcami” a „biorcami” powinien być sprawiedliwy. 

więcej


 
 

OK

OK