Blog

Zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie prawidłowej pielęgnacji zieleni.

Dodano: 2016-07-01

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) znowelizowane zostały przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651 ze zm., cyt. dalej jako uop)  między innymi w aspekcie dopuszczalnych cięć dokonywanych w koronie  drzew.

więcej

Nowe wymagania dla transportu odpadów.

Dodano: 2016-06-09

Po długich i ciężkich zmaganiach z oporną materią już za chwilę będziemy mieli rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Pierwsza wersja projektu powstała we wrześniu 2014 r.
i spotkała się z szeroką krytyką – zgłoszono kilkadziesiąt uwag, z których, co rzadko spotykane, spora częśćzostała przez Ministerstwo uwzględniona. Wersja ostateczna, obecnie oczekująca na podpis Ministra i publikację, jest już znacznie lepsza, ale tak znacznie okrojona, że właściwie pozostały już tylko dwa nowe wymagania: oznakowanie tablicami ostrzegawczymi (z napisem „ODPADY”) samochodów przewożących odpady i obowiązek przewożenia wraz z odpadami dokumentu określającego ich rodzaj (ale nie ilość!) oraz dane zlecającego transport. Dotychczas praktykowane przez niektóre firmy znakowanie pojazdów tablicami z literą „A” będzie miało zastosowanie tylko przy przewozie transgranicznym.

więcej

Dlaczego nie warto oszczędzać na pomiarach emisji?

Dodano: 2015-12-04

 

Cena pomiary

Jednymi z zasad prowadzenia dobrych, z punktu widzenia technicznego i merytorycznego pomiarów emisji zanieczyszczeń jest aspekt biznesowy usług pomiarowych oraz świadomość osób przyjmujących później wyniki tych pomiarów.  Aspekt finansowy często bywa głównym elementem decyzyjnym przy wyborze wykonawcy.

więcej

Którym wydaniem normy posługujemy się w Polsce PN- EN 14181:2015, PN- EN 14181:2010, a może PN- EN 14181:2005? Kto powinien to rozstrzygnąć?

Dodano: 2015-12-03

 

Norma PN-EN 14181, nowa norma

Podczas ostatnich Warsztatów Emisyjnych, które miały miejsce w terminie 19-21 października w Zakopanem, zapoczątkowana została dyskusja na temat norm obcojęzycznych przywoływanych w polskich przepisach prawnych. W dyskusji skoncentrowaliśmy się szczególnie na normie PN-EN 14181, jednakże kwestia ta dotyczy również innych norm. Polskie Stowarzyszanie Laboratoriów Emisyjnych stoi na stanowisku, że normy  obcojęzyczne tylko przetłumaczone na język polski mogą być stosowane w obszarze prawnym. Nasze uzasadnienie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2014 roku 2014 roku  w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542), które cały czas nie jest zmienione i ma zastosowanie  odsyła do normy PN-EN 14181 bez wskazania roku tej normy.

więcej


 
 

OK

OK