Blog

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 1

Dodano: 2014-08-06

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym|Spójność pomiarowa|Metrologia|Kalibracja sprzętu wzorcowanie

W każdym laboratorium pomiarowym personel boryka się z problemem wyboru nowego wyposażenia pomiarowego. Firmy proponują często duży wybór różnych przyrządów, zachęcając atrakcyjną ceną, czy też długą gwarancją, które nie dają nam jednak pewności, że nowy przyrząd będzie spełniał wyspecyfikowane wymagania. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się na jakie parametry musimy zwrócić uwagę, wybierając interesujący nas przyrząd pomiarowy. Chcąc mieć pewność, że uzyskane wyniki z pomiarów są wiarygodne, należy również zaplanować w jaki sposób będziem nadzorować wyposażenie pomiarowe.

więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. emisji przemysłowych

Dodano: 2014-08-04

Ustawa Prawo ochrony środowiska podpisana prezydent Komorowski ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych

W dniu 4 sierpnia 2014 r. prezydent podpisał nowelizację Ustawy Prawo ochrony środowiska, która ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wdraża postanowienia dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), zwanej dalej „dyrektywą IED”.

więcej

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

Dodano: 2014-07-30

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

W ocenie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pewne trudności może sprawiać ustalenie hierarchii ważności problemów wpływających na jakość wykonywanych badań. W ostatnim czasie widać przesuwanie się środka ciężkości problemów w kierunku spełnienia przez laboratoria wymagania przydatności uzyskanych wyników do określonego celu klienta (Szkolenia EURACHEM w 2012-2014 roku). W laboratoriach obowiązują trzy główne filary jakości badań analitycznych (M. Thompson, Key Challenges in Internal Quality Control, Berlin, 2012):

więcej

Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

Dodano: 2014-07-22

Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie POŚ

Jesteśmy o krok od wejścia w życie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska! W ubiegłym tygodniu, po poprawkach Senatu Ustawa została przyjęta przez Sejm i lada dzień zostanie skierowana do podpisu Prezydenta. Wydaje się, że prognozowany termin wejścia w życie Ustawy jest terminem realnym.

więcej


 
 

OK

OK