Blog

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel

Dodano: 2014-09-05

Analiza danych w laboratorium Microsoft Excel odchylenie standardowe formuły szkolenia laboratoryjne artykuł forum blog

Łatwa obsługa, wszechstronność i intuicyjność arkuszy kalkulacyjnych sprawiają, że są one powszechnie stosowane do gromadzenia, porządkowania i przetwarzania danych liczbowych oraz tekstowych. Sprawnemu wprowadzaniu danych sprzyjają liczne mechanizmy automatyzujące wypełnianie komórek arkuszy oraz łatwy import danych zapisanych w plikach o różnorodnych formatach. W laboratoriach badawczych i wzorcujących arkusze mogą one być używane zarówno do wykonywania prostych obliczeń, sporządzania zestawień i raportów, jak i do zaawansowanych analiz, zgłębiania danych, obliczeń symulacyjnych, testowania hipotez badawczych i formułowania prognoz.

więcej

Kształtowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy

Dodano: 2014-08-27

Kształtowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy|BHP|Ochrona pracy|PIP|

Ochrona pracy to wg B. Makarewicza, całokształt norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Takie ujęcie tego zagadnienia jest zarazem powszechnie stosowanym skrótem myślowym, gdyż dotyczy ochrony pracownika, a nie pracy. Pojęcie „bezpieczeństwo i higiena pracy” jest więc jednym z elementów szeroko rozumianej „ochrony pracy”.

więcej

Granica oznaczalności, zakres metody a wskaźnik narażenia zawodowego

Dodano: 2014-08-20

Laboratoria często napotykają na problemy z obliczeniem i zapisaniem wskaźnika narażenia zawodowego dla analiz chemicznych i pyłów gdy wartości wielkości mierzonych w próbkach znajdują się poniżej dolnej granicy oznaczalności. Wskazówek dotyczących sposobu postępowania w takich przypadkach dostarcza norma PN-Z-04008-7:2002 [1] i dyrektywa 2009/90/WE z 31 lipca 2009r. [2]
Punkt 3.5 normy PN-Z-04008-7:2002 [1] mówi:

W przypadku uzyskania wyników niższych od oznaczalności zastosowanej metody analitycznej, w obliczeniach wymagających przekształcenia uzyskanych wyników a logarytmy (pomiary stacjonarne) uwzględnić liczbę odpowiadającą ½ wartości stężenia, które można oznaczyć daną metodą.

więcej

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 1

Dodano: 2014-08-06

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym|Spójność pomiarowa|Metrologia|Kalibracja sprzętu wzorcowanie

W każdym laboratorium pomiarowym personel boryka się z problemem wyboru nowego wyposażenia pomiarowego. Firmy proponują często duży wybór różnych przyrządów, zachęcając atrakcyjną ceną, czy też długą gwarancją, które nie dają nam jednak pewności, że nowy przyrząd będzie spełniał wyspecyfikowane wymagania. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się na jakie parametry musimy zwrócić uwagę, wybierając interesujący nas przyrząd pomiarowy. Chcąc mieć pewność, że uzyskane wyniki z pomiarów są wiarygodne, należy również zaplanować w jaki sposób będziem nadzorować wyposażenie pomiarowe.

więcej


 
 

OK

OK