Blog

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

Dodano: 2014-07-30

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

W ocenie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pewne trudności może sprawiać ustalenie hierarchii ważności problemów wpływających na jakość wykonywanych badań. W ostatnim czasie widać przesuwanie się środka ciężkości problemów w kierunku spełnienia przez laboratoria wymagania przydatności uzyskanych wyników do określonego celu klienta (Szkolenia EURACHEM w 2012-2014 roku). W laboratoriach obowiązują trzy główne filary jakości badań analitycznych (M. Thompson, Key Challenges in Internal Quality Control, Berlin, 2012):

więcej

Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

Dodano: 2014-07-22

Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie POŚ

Jesteśmy o krok od wejścia w życie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska! W ubiegłym tygodniu, po poprawkach Senatu Ustawa została przyjęta przez Sejm i lada dzień zostanie skierowana do podpisu Prezydenta. Wydaje się, że prognozowany termin wejścia w życie Ustawy jest terminem realnym.

więcej

Rola akredytowanych organizatorów badań biegłości

Dodano: 2014-07-16

Organizatorzy badań biegłości PCA Rola akredytowanych organizatorów badań biegłości wymagania Polskie Centrum Akredytacji ISO 17025 17043 PT DA-05 EA- 4/18

Większość istniejących na rynku laboratoriów badawczych lub wzorcujących wdrożyło już system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025:2005 i uzyskało akredytację PCA lub ubiega się o nią.

Jednym z najbardziej istotnych wymagań stawianych laboratoriom przez powyższą normę jest zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań. Norma w pkt. 5.9.1 mówi:

więcej

Od odpadów do energii – czysto i bezpiecznie. Ciepłownia na paliwo alternatywne - rozwiązanie dla lokalnych społeczności miejskich

Dodano: 2014-07-09

Energia odnawialna OZE paliwa alternatywne dla miast i przedsiębiorstw zanieczyszczenie powietrza w Polsce biomasa

W Skandynawii większość ciepła w miastach i miasteczkach pochodzi z odpadów wytarzanych lokalnie. W wielu krajach odpady traktowane są jako preferowany surowiec do produkcji energii.

Podstawowym celem tego typu inwestycji jest wykorzystanie paliwa alternatywnego o kodzie odpadu 19 12 10 jako paliwa dla instalacji zgazowującej służącej do produkcji ciepła przy jednoczesnym efektywnym sposobie zagospodarowania odpadu

więcej


 
 

OK

OK