Blog

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 2

Dodano: 2014-08-13

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno pomiarowego w laboratorium badawczym | sprzęt kalibracja przyrządy

Nawiązując do pierwszej części artykułu, która ukazała się w dniu 06.08.2014 r. odpowiedzmy sobie na pytanie, komu powinniśmy zlecić wzorcowanie aby mieć pewność, iż uzyskane wyniki będą miarodajne?

więcej

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 1

Dodano: 2014-08-06

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym|Spójność pomiarowa|Metrologia|Kalibracja sprzętu wzorcowanie

W każdym laboratorium pomiarowym personel boryka się z problemem wyboru nowego wyposażenia pomiarowego. Firmy proponują często duży wybór różnych przyrządów, zachęcając atrakcyjną ceną, czy też długą gwarancją, które nie dają nam jednak pewności, że nowy przyrząd będzie spełniał wyspecyfikowane wymagania. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się na jakie parametry musimy zwrócić uwagę, wybierając interesujący nas przyrząd pomiarowy. Chcąc mieć pewność, że uzyskane wyniki z pomiarów są wiarygodne, należy również zaplanować w jaki sposób będziem nadzorować wyposażenie pomiarowe.

więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. emisji przemysłowych

Dodano: 2014-08-04

Ustawa Prawo ochrony środowiska podpisana prezydent Komorowski ograniczenia emisji zanieczyszczeń przemysłowych

W dniu 4 sierpnia 2014 r. prezydent podpisał nowelizację Ustawy Prawo ochrony środowiska, która ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wdraża postanowienia dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), zwanej dalej „dyrektywą IED”.

więcej

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

Dodano: 2014-07-30

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

W ocenie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pewne trudności może sprawiać ustalenie hierarchii ważności problemów wpływających na jakość wykonywanych badań. W ostatnim czasie widać przesuwanie się środka ciężkości problemów w kierunku spełnienia przez laboratoria wymagania przydatności uzyskanych wyników do określonego celu klienta (Szkolenia EURACHEM w 2012-2014 roku). W laboratoriach obowiązują trzy główne filary jakości badań analitycznych (M. Thompson, Key Challenges in Internal Quality Control, Berlin, 2012):

więcej


 
 

OK

OK