Blog

E-learning w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców

Dodano: 2015-08-17

Kształcenie przez internet staje się najbardziej zaawansowanym i skutecznym sposobem przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń. Mimo, że w Polsce największą popularnością wciąż cieszą się szkolenia tradycyjne, to widać wyraźnie, że formy e-learningow szybko nadrabiają ten dystans, a e-wiedza zyskuje coraz większe znaczenie. Świadczą o tym statystyki: liczba osób, które wpisują w wyszukiwarkę Google hasło „e-learning” z roku na rok rośnie.

więcej

Biznes blisko natury

Dodano: 2015-08-14

Biznes blisko natury Natura 2000

Wśród przedsiębiorców dosyćczęsto panuje przekonanie, że na obszarach Natura 2000 nie można prowadzić działalności gospodarczej. Wiele osób ma obawy, że wyznaczanie obszarów chronionych istotnie hamuje możliwość rozwoju gospodarczego danego regionu. Nic bardziej mylnego - przekonuje Pan Wojciech Baryła z firmy Unique Concepts. 

więcej

Działalność gospodarcza na obszarach Natura 2000 – szansą na rozwój firmy

Dodano: 2015-08-14

Działalność gospodarcza obszar Natura 2000

Obszary Natura 2000 wyznaczane są do ochrony konkretnych elementów przyrody, określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej na obszarach objętych ochroną jest możliwe. Przewodnią zasadą realizowanego przedsięwzięcia jest to, aby nie szkodzić przedmiotom ochrony. 

więcej

Jak uczymy się być z innymi?

Dodano: 2015-01-16

Umiejętności interpersonalne społeczne komunikacyjne Szkolenia miękkie dla kadry kierowniczej zarządzanie konferencje kadrowe zachowania asertywne uległe agresywne

Umiejętności interpersonalne to grupa zdolności wykorzystywanych do nawiązywania kontaktu i budowania relacji z innymi. Wśród nich znajdziemy m.in. umiejętności komunikacyjne - związane za świadomym wyrażanie siebie oraz aktywnym słuchaniem, zdolności związane z podejmowaniem grupowego wysiłku obliczonego na wspólny cel – związane z pracę zespołową, czy szerszą grupę umiejętności związanych z postawami asertywnymi – umożliwiającymi zadbanie o własne potrzeby z poszanowaniem dla potrzeb innych ludzi z otoczenia. Wbrew obiegowym opiniom redukującym znaczenie asertywności do umiejętności związanych z odmawianiem – istotą asertywności jest umiejętność bycia sobą wśród innych ludzi. Dlaczego ludzie różnią się między sobą sprawnością w funkcjonowaniu społecznym?

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza  

 

 

 

 

więcej


 
 

OK

OK