Blog

Partnerstwo Naturowe jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Dodano: 2015-08-20

Partnerstwo Naturowe jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Zachowanie właściwych proporcji, pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska, w którym żyjemy, a korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań technologicznych to obecnie ogromne wyzwanie. Na przedsiębiorców czeka jednak szereg rozwiązań, ułatwiających to zadanie. Stosowanie narzędzi zrównoważonego rozwoju jest kluczowym elementem, dzięki któremu możliwy staje się rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki przy równoczesnym poszanowaniu Środowiska i efektywnej dbałości o nie.

więcej

E-learning w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców

Dodano: 2015-08-17

Kształcenie przez internet staje się najbardziej zaawansowanym i skutecznym sposobem przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń. Mimo, że w Polsce największą popularnością wciąż cieszą się szkolenia tradycyjne, to widać wyraźnie, że formy e-learningow szybko nadrabiają ten dystans, a e-wiedza zyskuje coraz większe znaczenie. Świadczą o tym statystyki: liczba osób, które wpisują w wyszukiwarkę Google hasło „e-learning” z roku na rok rośnie.

więcej

Biznes blisko natury

Dodano: 2015-08-14

Biznes blisko natury Natura 2000

Wśród przedsiębiorców dosyćczęsto panuje przekonanie, że na obszarach Natura 2000 nie można prowadzić działalności gospodarczej. Wiele osób ma obawy, że wyznaczanie obszarów chronionych istotnie hamuje możliwość rozwoju gospodarczego danego regionu. Nic bardziej mylnego - przekonuje Pan Wojciech Baryła z firmy Unique Concepts. 

więcej

Działalność gospodarcza na obszarach Natura 2000 – szansą na rozwój firmy

Dodano: 2015-08-14

Działalność gospodarcza obszar Natura 2000

Obszary Natura 2000 wyznaczane są do ochrony konkretnych elementów przyrody, określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej na obszarach objętych ochroną jest możliwe. Przewodnią zasadą realizowanego przedsięwzięcia jest to, aby nie szkodzić przedmiotom ochrony. 

więcej


 
 

OK

OK