Blog

Fluorowane gazy cieplarniane - konsekwencje stosowania oraz użytkowania

Dodano: 2016-07-08

Konwencja klimatyczna Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu, zwana „Konwencją Klimatyczną” została sporządzona 9 maja 1992 roku w Nowym Jorku oraz podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ dotyczącej Środowiska i Rozwoju, w Rio de Janeiro oraz weszła w życie w dniu 21 marca 1994 roku. 

Głównym celem Konwencji Klimatycznej jest ograniczenie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze do poziomu, który "zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny" oraz ustabilizowanie ich emisji w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mogły się przystosować do zmian klimatu. 

więcej

Zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie prawidłowej pielęgnacji zieleni.

Dodano: 2016-07-01

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) znowelizowane zostały przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651 ze zm., cyt. dalej jako uop)  między innymi w aspekcie dopuszczalnych cięć dokonywanych w koronie  drzew.

więcej

Nowe wymagania dla transportu odpadów.

Dodano: 2016-06-09

Po długich i ciężkich zmaganiach z oporną materią już za chwilę będziemy mieli rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Pierwsza wersja projektu powstała we wrześniu 2014 r.
i spotkała się z szeroką krytyką – zgłoszono kilkadziesiąt uwag, z których, co rzadko spotykane, spora częśćzostała przez Ministerstwo uwzględniona. Wersja ostateczna, obecnie oczekująca na podpis Ministra i publikację, jest już znacznie lepsza, ale tak znacznie okrojona, że właściwie pozostały już tylko dwa nowe wymagania: oznakowanie tablicami ostrzegawczymi (z napisem „ODPADY”) samochodów przewożących odpady i obowiązek przewożenia wraz z odpadami dokumentu określającego ich rodzaj (ale nie ilość!) oraz dane zlecającego transport. Dotychczas praktykowane przez niektóre firmy znakowanie pojazdów tablicami z literą „A” będzie miało zastosowanie tylko przy przewozie transgranicznym.

więcej

Dlaczego nie warto oszczędzać na pomiarach emisji?

Dodano: 2015-12-04

 

Cena pomiary

Jednymi z zasad prowadzenia dobrych, z punktu widzenia technicznego i merytorycznego pomiarów emisji zanieczyszczeń jest aspekt biznesowy usług pomiarowych oraz świadomość osób przyjmujących później wyniki tych pomiarów.  Aspekt finansowy często bywa głównym elementem decyzyjnym przy wyborze wykonawcy.

więcej


 
 

OK

OK