Blog

Platforma dialogu – wirtualna baza wiedzy o obszarach Natura 2000

Dodano: 2015-08-20

Platforma dialogu – wirtualna baza wiedzy o obszarach Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą i jednocześnie najbardziej przyjazną człowiekowi formą ochrony przyrody. Z jednej strony skutecznie chroni to, co najcenniejsze, z drugiej nie ogranicza człowieka, który chce w zrównoważony sposób prowadzić różnoraką działalność.To idea, której głównym celem jest długoterminowe gospodarowanie i ochrona zasobów naturalnych, będących integralną częścią dziedzictwa narodów Europy, a także zachowanie różnorodności biologicznej przy uwzględnieniu wymagań gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych. Zachowanie różnorodności biologicznej może w niektórych przypadkach wymagać utrzymania lub wręcz inicjowania działalności człowieka. Do europejskiej sieci należą  obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Ważne jest zatem, by przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 w Polsce, podnosili swoją świadomość ekologiczną. W tym celu realizowany jest projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu".

więcej

Innowacyjny i zgodny z naturą – projekt Natura i Gospodarka

Dodano: 2015-08-20

Innowacyjny i zgodny z naturą – projekt Natura i Gospodarka

Natura 2000 – ta nazwa nadal budzi w Polsce emocje.  Coraz więcej Polaków umie jednak wykorzystać szansę życia w najpiękniejszych miejscach kraju i połączyć je z udaną działalnością gospodarczą przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody. Wszelką pomocą służy też realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu".

więcej

Partnerstwo Naturowe jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Dodano: 2015-08-20

Partnerstwo Naturowe jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Zachowanie właściwych proporcji, pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska, w którym żyjemy, a korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań technologicznych to obecnie ogromne wyzwanie. Na przedsiębiorców czeka jednak szereg rozwiązań, ułatwiających to zadanie. Stosowanie narzędzi zrównoważonego rozwoju jest kluczowym elementem, dzięki któremu możliwy staje się rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki przy równoczesnym poszanowaniu Środowiska i efektywnej dbałości o nie.

więcej

E-learning w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców

Dodano: 2015-08-17

Kształcenie przez internet staje się najbardziej zaawansowanym i skutecznym sposobem przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń. Mimo, że w Polsce największą popularnością wciąż cieszą się szkolenia tradycyjne, to widać wyraźnie, że formy e-learningow szybko nadrabiają ten dystans, a e-wiedza zyskuje coraz większe znaczenie. Świadczą o tym statystyki: liczba osób, które wpisują w wyszukiwarkę Google hasło „e-learning” z roku na rok rośnie.

więcej


 
 

OK

OK