Blog

Nowe normy emisyjne w kontroli AMS i co dalej?

Dodano: 2017-11-21

Opublikowanie nowych norm „emisyjnych” oraz odnoszące się stanowisko odpowiednich organów państwowych, wywołało bardzo duże zamieszania na rynku pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, a szczególnie w zakresie kontroli i kalibracji automatycznych systemów pomiarowych (AMS). Przemysł i emisyjne Laboratoria badawcze, z przyczyn od nich niezależnych, zostały postawione przed faktem braku możliwości wykonywania powyższych pomiarów.

więcej

Konferencja Kierownika Laboratorium XXI wieku

Dodano: 2017-09-15

Komunikowanie się jest podstawą wszystkich działań jakie podejmujemy w życiu. Ułatwia w kontaktowaniu się i pozwala rozwijać swoje umiejętności,  a co za tym idzie je udoskonalać.

więcej

Nowe normy - pomiary emisji 2017

Dodano: 2017-07-14

Wprowadzenie nowych norm do pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza może pozbawić przemysł wykonywania pomiarów po 1 sierpnia 2017 roku.

więcej

Reforma wodna

Dodano: 2016-09-07

W naszym kraju trwają obecnie prace nad przygotowaniem reformy gospodarki wodnej. Obowiązująca od 1 stycznia 2002 r. ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne od nowego roku ma zostać zastąpiona całkowicie nowym aktem prawnym. Założeniem jego autorów jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymogów unijnych oraz usunięcie z obrotu prawnego przepisów, które w praktyce dotychczas utrudniały zarządzanie zasobami wodnymi. 

więcej


 
 

OK

OK