Blog

Konferencja Kierownika Laboratorium XXI wieku

Dodano: 2017-09-15

Komunikowanie się jest podstawą wszystkich działań jakie podejmujemy w życiu. Ułatwia w kontaktowaniu się i pozwala rozwijać swoje umiejętności, a co za tym idzie je udoskonalać. W komunikacji nie chodzi tylko o mówienie i słuchanie, ale również  o rozumienie tego, co zostało wypowiedziane, a niekiedy, co nie zostało powiedziane.

Skuteczne komunikowanie się to najważniejsza umiejętność, jaką może posiadać lider. To właśnie na niej oparta jest idea Konferencji Kierownik Laboratorium XXI wieku.  Podczas konferencji odbędą się warsztaty ze specjalistami z zakresu m.in. prawa, usług laboratoryjnych,  psychologii i  zamówień publicznych. Uczestnicy w ciągu trzech dni otrzymają skondensowaną wiedzę, którą z sukcesem będą mogli wykorzystać w pracy

więcej

Nowe normy - pomiary emisji 2017

Dodano: 2017-07-14

Wprowadzenie nowych norm do pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza może pozbawić przemysł wykonywania pomiarów po 1 sierpnia 2017 roku.

więcej

Reforma wodna

Dodano: 2016-09-07

W naszym kraju trwają obecnie prace nad przygotowaniem reformy gospodarki wodnej. Obowiązująca od 1 stycznia 2002 r. ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne od nowego roku ma zostać zastąpiona całkowicie nowym aktem prawnym. Założeniem jego autorów jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymogów unijnych oraz usunięcie z obrotu prawnego przepisów, które w praktyce dotychczas utrudniały zarządzanie zasobami wodnymi. 

więcej

Nowa ustawa o dostępie do zasobów genetycznych

Dodano: 2016-08-09

W związku z potrzebą uregulowania przepisów, które nakłada UE względem postanowień protokołu z Nagoi, Sejm uchwalił ustawę o dostępie do zasobów genetycznych. Protokół ten zakłada, iż podział korzyści pomiędzy tak zwanymi „dawcami” a „biorcami” powinien być sprawiedliwy. 

więcej


 
 

OK

OK