Aktualności

Najnowsze informacje.

Usuwanie i inwentaryzacja azbestu | Plany gospodarki niskoemisyjnej

16.05.2014

Obecne prawo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Jednym z priorytetów jest oczyszczenie Polski z wyrobów azbestowych. Kolejnym bardzo ważnym aspektem w nowoczesnym zarządzaniu ochroną środowiska jest tworzenie i wdrażanie przyszłościowych rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej.

więcej

Dlaczego warto mieć Elastyczny Zakres Akredytacji w laboratorium?

28.04.2014

Stały zakres akredytacji laboratorium badawczego, potwierdzony dokumentem jednostki akredytacyjnej, stanowi niekiedy istotne ograniczenie w zdolności laboratorium do reagowania na bieżące potrzeby klientów bądź wymagania prawne. Wynika to ze sposobu formułowania zakresu akredytacji, między innymi poprzez ścisłe zdefiniowanie rodzajów matryc. Przykładem są badania żywności, gdzie ścisłe określenie badanych obiektów i cech ogranicza możliwość szybkiego reagowania na zmianę oczekiwań klientów czy systemu prawnego. Podobne ograniczenia odczuwają laboratoria również w innych rodzajach badań.

Rozwiązaniem jest akredytacja w ramach zakresu elastycznego. Uzyskanie takiej akredytacji wymaga dostosowania organizacji i systemu zarządzania w celu spełnienia wymagań jednostki akredytującej. [więcej]

więcej

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK