Aktualności

Najnowsze informacje.

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza | Artykuł na Blogu Eksperckim

16.09.2014

Dzisiaj opublikowaliśmy kolejny artykuł na naszym Blogu Eksperckim pt. "Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza". Zapraszamy do lektury oraz komentowania.

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia | Nowy artykuł na Blogu Eksperckim

12.09.2014

Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu dotyczącego kar za usuwanie drzew i krzewów pt."Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia".

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel - nowy artykuł na Blogu Eksperckim

05.09.2014

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu na Blogu Ekserckim:

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel

Artykuł koncentruje się wokół obliczania najczęściej stosowanej miary rozproszenia wyników pomiaru, jaką jest odchylenie standardowe.

Zakończenie szkoleń na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

02.09.2014

Informujemy, że zakończyliśmy realizację wszystkich 40 szkoleń z zakresu sporządzania aktów planowania, w których wzięło udział łącznie 600 osób.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniach.

Organizatorem szkoleń było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

więcej

Znamy datę wejścia w życie nowej Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

26.08.2014

W dniu 21 sierpnia b.r. do Dziennika Ustaw trafiła Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2014 r.). Nowe prawo zacznie obowiązywać po 14 dniach kalendarzowych od jego ogłoszenia, czyli 5 września.

więcej

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK